Freinetschool Vilvoorde verhuist en breidt uit

Freinetschool De Zwierezwaai start midden april op het domein van de tuinbouwschool KTA Horteco aan de Bavaylei met grote werken. Het gelijkvloers en de eerste verdieping van het voormalige internaat wordt omgebouwd tot een volledig nieuwe school. Het gaat om een investering van 2,35 miljoen euro.

Directeur David Dumonceau ziet het graag gebeuren. ‘We zaten echt op onze limiet qua capaciteit. We zullen van 127 leerlingen nu naar 220 leerlingen kunnen uitbreiden.’

Basisschool De Zwierezwaai is een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en biedt Freinetonderwijs aan voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar. Momenteel is de school tijdelijk gehuisvest in een gebouw op de Asiat-site in Vilvoorde.

In het kader van capaciteitsuitbreiding in Vilvoorde starten medio april 2014 de ingrijpende werken aan een ambitieus project voor deze school.

‘Het gaat om de verbouwing en aanbouw van een gebouw op het domein van de tuinbouwschool KTA Horteco aan de Bavaylei in Vilvoorde’, legt directeur Dumonceau uit. ‘Het gelijkvloers en de eerste verdieping van een voormalig internaatsgebouw worden omgebouwd tot een volledig nieuwe Freinetschool.

Sinds de toewijzing van de gelden in 2013 werd een dossier opgestart. Intussen is er een bouwvergunning, een definitief ontwerp en bevindt het project zich op het einde van de aanbestedingsfase.

Gezamenlijke patio

‘Er werd vanuit de Freinetvisie geopteerd voor een schoolgebouw met ruime kleuterklassen die uitgeven op een gezamenlijke patio zodat er klasoverstijgend gewerkt kan worden’, gaat Dumonceau verder.

‘Iedere kleuterklas geeft uit op deze met daglicht verlichte patio. Voor de lagere school worden klassen op de eerste verdieping voorzien. Ook deze klassen geven uit op een multifunctionele ruimte waar de leerlingen aan de slag kunnen voor een onderzoek en waar een mediatheek hen de nodige informatiebronnen kan bieden. Er worden ook eigen klastuintjes voorzien.’

Aan het bestaande gebouw wordt een polyvalente zaal gebouwd waar turnlessen doorgaan en waar het tweewekelijkse forum georganiseerd wordt. ‘Dat is een moment waarop alle kinderen aan elkaar tonen wat ze de voorbije weken geleerd hebben. Ook ouders worden hierop uitgenodigd.’

De overtollige grond die de graafwerkzaamheden met zich meebrengen wordt gebruikt om een mini-amfitheater te bouwen op de speelplaats. Op de speelplaats zal eveneens een groenzone voorzien worden met klimbomen.

Hogere capaciteit

De totale oppervlakte van het schoolgebouw bedraagt 1.780 m2 en de speelplaats ongeveer 1.000 m2. ‘Er worden vier kleuterklassen en zes lagere schoolklassen voorzien. Momenteel zitten er 127 kinderen op onze school. De capaciteit zou in het nieuwe schoolgebouw in theorie kunnen oplopen tot 220 à 240 leerlingen.’

De voltooiing van het project is voorzien voor augustus 2015 met ingebruikname van de school op 1 september 2015. De totale investeringskost bedraagt ongeveer  2.350.000 euro, waarvan een deel afkomstig is uit het Vlaamse geld voor de capaciteitsuitbreiding van het onderwijs in Vilvoorde.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise