3Wplus vangt Opwijkse kinderen op

Het Opwijkse OCMW draagt de kinderopvang bij onthaalouders over aan de vzw 3Wplus uit Asse. Door het afnemend aanbod van opvangkinderen dreigde het OCMW een subsidie van 80.000 euro mis te lopen en kwam de opvangdienst zelf in de verdrukking.

“De beste oplossing was de kinderopvang over te dragen aan een gespecialiseerde organisatie als 3Wplus,” zegt Patrick De Smedt (N-VA), voorzitter van het Opwijkse OCMW.

Een paar weken geleden werd een overeenkomst in die zin getekend. De tewerkstelling van de opvangouders blijft gegarandeerd en ook voor de ouders die een kindje willen toevertrouwen aan de dienst verandert er niet zoveel.

Er komen gesprekken met alle opvangouders en alle ouders die een kindje willen toevertrouwen.