Flexibele kinderopvang voor werkzoekenden

De gemeenteraad keurde het voorstel van schepen voor kinderopvang Katie Coppens (SP.A-Groen) goed om vanaf november 2015 te starten met een systeem voor flexibele kinderopvang voor werkzoekenden. Tegen eind 2016 zouden via het project in totaal vijf occasionele kinderopvangplaatsen vrijgehouden worden voor kinderen van werkzoekenden.

‘Voor werkzoekenden met schoolgaande kinderen stelt het probleem zich natuurlijk minder scherp’, vertelt schepen Coppens. ‘Maar voor wie nog een peuter in huis heeft is het vaak onmogelijk zich vrij te maken voor een sollicitatie of een cursus. De occasionele kinderopvang biedt ook een oplossing voor wie snel moet reageren aan een jobaanbod maar nog geen kinderopvang heeft.’

Of de vijf opvangplaatsen zullen volstaan is nog niet duidelijk. Het project werd in nauw overleg met het  OCMW en de VDAB opgestart, maar zal wat betreft capaciteit geëvalueerd worden.

Topartikels editie Ninove-Dender