Extra gemeenteraad in Denderleeuw op 6 oktober (+ video)

In Denderleeuw wordt de gemeenteraad opnieuw samengeroepen op dinsdag 6 oktober op vraag van de oppositiefractie SP.A-Open en raadslid Marleen Buydens.

Op de agenda staan twee punten: het opstarten van de procedure tot aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen en het aanduiden van een raadsman voor het geval er een beroepsprocedure wordt ingesteld bij de Raad van State.

Het lijkt er dus op dat SP.A-Open snel het initiatief wil nemen voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

De gemeenteraad van afgelopen donderdag in Denderleeuw verliep overigens rustig en zonder veel verrassingen.

Katia Sonck (foto boven) legde de eed af als nieuw N-VA-raadslid in opvolging van Davy Scherlippens die naar Liedekerke is verhuisd.

De gemeenteraadsleden werden volgens de procedure op de hoogte gesteld van de onbestuurbaarheid van de gemeente.

Voor de rest bleef de vergadering opnieuw zo goed als een maat voor niets. Slechts een handvol punten werd goedgekeurd omdat SP.A-Open, CD&V en raadslid Buydens zich onthielden, waaronder de sloop van de hoeve voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Iddergem en het gemeentelijke aandeel in de vernieuwing van de Kemelbrug.