Liedekerke brengt kinderarmoede in kaart

Medewerkers van de vzw Uit De Marge, een steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, voeren in Liedekerke een veldonderzoek uit naar kinderarmoede.

Het onderzoek moet de noden en de behoeften rond kinderarmoede in de gemeente in kaart brengen.

Liedekerke krijgt voor de periode 2014-2019 jaarlijks een subsidie van 26.197 euro in het kader van het ‘armoededecreet’ dat de Vlaamse regering in februari goedkeurde.

Enkel de gemeenten waar de problematiek van de kinderarmoede het grootst is, komen in aanmerking voor subsidies. De berekening gebeurt op basis van zeven indicatoren en Liedekerke ‘scoort’ op 5 van die 7 indicatoren.

Inmiddels werd in Liedekerke een werkgroep ‘Lokale Kinderarmoedebestrijding’ in het leven geroepen, bestaande uit medewerkers van de sociale dienst van het OCMW, de integratiedienst en partners zoals Kind & Gezin.

Bedoeling is de komende jaren een lokale, integrale aanpak uit te werken rond de kinderarmoede.

De focus moet daarbij, volgens het decreet, liggen op kinderen tot en met drie jaar en hun gezin. De acties ter bestrijding van kinderarmoede moeten ook duurzaam zijn, op verschillende levensdomeinen inwerken en de doelgroep moet zelf participeren in elke fase van het project.

Aan de hand van onder meer de resultaten van het veldonderzoek wil de stuurgroep tegen eind dit jaar een aantal concrete doelstellingen en acties formuleren.