Herne lanceert burgerbudgetten

De gemeente Herne heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 de ambitie geuit om enerzijds de inwoners van de gemeente nauwer te betrekken bij het beleid en anderzijds om de samenwerking tussen de bewoners te vergroten. Er wordt een gemeentelijke subsidie gecreëerd waarbij voor elk van de drie deelgemeenten van Herne en Kokejane een burgerbudget kan worden voorzien van 65.000 euro. Met het burgerbudget nodigt de gemeente haar inwoners, verenigingen en organisaties uit om actief te participeren aan het beleid, projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor deze projecten te vergroten, mogen de inwoners ook via een deliberatieforum mee beslissen over de geselecteerde projectvoorstellen. 

Projecten met impact 

Volgens dit nieuwe programma kunnen inwoners van de gemeente zelf voorstellen indienen. Na een inzamelperiode van drie maanden, waarbij er een infoavond zal worden georganiseerd, zullen alle inwoners de kans krijgen om op ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk project ze verkiezen om uitgevoerd te worden. “Projectvoorstellen kunnen over uiteenlopende onderwerpen gaan, maar wel steeds met het oog op een verbindende samenleving en voldoende impact op de betreffende deelgemeente”, klinkt het. “Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten rond wijkwerking, klimaat, mobiliteit van de toekomst of armoedebestrijding.” 

Het burgerbudget zal in de drie deelgemeenten en Kokejane apart worden uitgerold. Dat betekent dat de verschillende oproepen niet gelijktijdig zullen gebeuren. Bij een oproep voor een specifieke deelgemeente, zullen de projectvoorstellen die worden ingediend, impact moeten hebben op die betreffende deelgemeente. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland