Provincie: 'Wachtbekken Grimbergen werkt'

Tijdens de zware regenval van zaterdag bewees het wachtbekken ‘Nekkerbos’ in Grimbergen haar dienst. De Maalbeek, die in het verleden voor heel wat wateroverlast gezorgd heeft, overstroomde hierdoor niet.

‘Tijdens de onweersbui van zaterdagnamiddag lieten de schuiven van ons wachtbekken in Grimbergen maar een beperkt debiet door. Hierdoor bleef de Maalbeek deze keer wel binnen haar oevers’, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor waterlopen.

‘Na het onweer gingen de schuiven weer open en stroomde het gebufferde water weer weg. Het wachtbekken is nu duidelijk klaar en kan tijdens de volgende onweersbuien opnieuw Grimbergen beschermen.’

De beperkte wateroverlast die er zaterdag toch was, had niets te maken met overstromingen vanuit de Maalbeek, maar met water dat afstroomt van velden en wegen.

‘Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook minder modder van de velden stroomt, werkt onze provinciale erosiecoördinator samen met de gemeente Grimbergen, maatregelen uit, onder andere voor het knelpunt ‘Hof ter Weerde’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.