Natuurpunt Pajottenland vraagt stopzetting ruilverkaveling Gooik

Natuurpunt Pajottenland vraagt aan Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) dat ze de sterk omstreden ‘ruilverkaveling Gooik’ stopzet.

Volgens de milieuorganisatie bestaat er voor het ruilverkavelingsproject geen enkel draagvlak.

Natuurpunt Pajottenland bundelde de adviezen van de Cultuurraad Gooik, Trage Wegen Zuidwest-Brabant en Milieuraad Gooik. Deze staan unaniem negatief tegenover het ruilverkavelingsproject.

‘Het lijkt ons dan ook ongeloofwaardig indien de minister al deze waarschuwingssignalen negeert en toch zou instemmen met een volgende fase in de voorbereiding van de ruilverkaveling’, aldus Natuurpunt Pajottenland.

Zes jaar onderzoek naar nut

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt intussen al bijna zes jaar aan het grootschalige ‘onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling’ voor het grondgebied Gooik.

Dit is de fase waarin de VLM een ontwerp-inrichtingsplan en integraal ontwerpplan opmaakte. Uitdaging hierbij is om na te gaan of er een ‘breedgedragen wenselijkheid’ kan bestaan voor dit project.

De VLM stuurt binnenkort de resultaten van haar werk naar de minister.

‘Op de toelichtings- en overlegmomenten met inwoners, verenigingen en adviesraden werd duidelijk dat er absoluut geen draagvlak bestaat voor een ruilverkaveling in Gooik’, vindt Natuurpunt.

‘Geen geschikt instrument’

Er is in Gooik een actiecomité actief tegen de ruilverkavelingsplannen en dit comité heeft eerder reeds meer dan 450 tegenstemmen van inwoners verzameld met een online petitie.

Twee jaar geleden oordeelde de Beroepsinstantie dat de VLM en de gemeente Gooik onvoldoende transparantie gaven bij de plannen voor een ruilverkaveling.

‘Een ruilverkaveling lijkt dus absoluut geen geschikt instrument om de discussie over de toekomst van het landschap in Gooik te voeren’, stelt Natuurpunt.

‘Op weinig plaatsen in Vlaanderen komen landschap, landbouw, natuur, geschiedenis, erfgoed, recreatie en identiteit elkaar zo nabij als bij ons. Het is een onverantwoord risico om op zulke grote schaal met ruilverkaveling in te grijpen in deze verwevenheid van landschapsfuncties.’

Natuurpunt Pajottenland blijft naar eigen zeggen geïnteresseerd om ‘buiten de ruilverkaveling mee na te denken over het mooie landschap maar pleiten om een breder debat te voeren en de dure ruilverkavelingsplannen te vervangen door een minder grootschalig project dat meer garanties biedt om ons prachtige Gooikse landschap duurzaam te versterken als troef voor natuur, landbouw, recreatie’.

‘Constructieve suggesties staan in de brief die we op 3 oktober 2013 verstuurden naar VLM maar waar we helaas geen reactie op gekregen hebben.’