Inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne kunnen stemmen op nieuwe gemeentenaam

Inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne kunnen van 1 tot en met 15 november 2023 stemmen op de nieuwe naam van de fusiegemeente. Er zijn 5 namen waarop gestemd kan worden:

  • Glooiingen: Deze naam verwijst naar het typische reliëf van de 3 gemeenten en benadrukt het glooiende landschap dat onze dorpen zo kenmerkt.
  • Heidemark: De naam verbindt de natuurlijke elementen uit onze 3 groene gemeenten met een verwijzing naar de Kesterheide in Gooik en de rivier de Mark die door Herne en Galmaarden vloeit.
  • Mooigem: Hoeft het nog gezegd te worden? Wat is het mooi wonen in onze landelijke gemeente! Mooi, aangevuld met het achtervoegsel -gem (van ‘heim’ of ‘heem’ wat huis of woonplaats betekent).
  • Pajottegem: Letterlijk: de woonplaats van Pajotten. Onze 3 gemeenten maken deel uit van de prachtige regio Pajottenland.
  • Reinsberge: Zoek je het middelpunt van de 3 gemeenten, gelegen bij de gezamenlijke grenzen? Dan vind je op de historische Ferrariskaart deze welluidende naam terug.

Een gezamenlijke jury, samengesteld met experten uit de drie gemeenten, selecteerde via stemming een lijst van vijf namen”, vertelt Ludo Persoons, burgemeester van Galmaarden.

Deze vijf namen leggen we nu graag aan de bevolking voor. Van 1 tot en met 15 november kan iedereen die ouder is dan 16 jaar is en in een van de drie gemeenten woont, zijn stem uitbrengen. Iedereen heeft maar één stem, dus het is belangrijk dat het een weloverwogen keuze is. Een stem uitbrengen kan via www.groeienomkleinteblijven.be of via de stemformulieren in de gemeentehuizen en bibliotheken.

Dit is een belangrijk en historisch moment voor de gemeenten en hun inwoners”,

stelt Gunther De Wilde, burgemeester van Gooik. “Het naamsvoorstel is één van de verplichte onderdelen bij de definitieve beslissing tot fusie die we in december aan de Vlaams regering zullen bezorgen. Galmaarden, Gooik en Herne krijgen sowieso een tweede leven als deelgemeenten. Maar de nieuwe, overkoepelende naam is symbool voor een nieuw en sterk begin. Het is de naam met de meeste stemmen die effectief de naam van onze nieuwe gemeente zal worden.

Kris Poelaert, burgemeester van Herne vindt het een lijst met uiteenlopende namen: “Onze inwoners hebben echt hun best gedaan en zijn op zoek gegaan naar heel uiteenlopende namen. Dat het positieve verhaal van onze fusie leeft, blijkt uit de meer dan 1.200 verschillende inzendingen. De namen die nu voorliggen hebben allemaal een eigen karakter en betekenis. Maar ze passen allemaal bij de nieuwe gemeente en de gedeelde identiteit. Ik ben benieuwd naar de keuze van de inwoners.

Officiële bekendmaking

De officiële bekendmaking van de nieuwe gemeentenaam volgt tijdens een gemeenschappelijke infosessie aan de gemeenteraden op donderdag 14 december 2023.

Stem op de nieuwe gemeentenaam

Stemmen kan via www.groeienomkleinteblijven.be of via de stemformulieren in de gemeentehuizen en in de bibliotheken van 1 tot en met 15 november 2023.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland