Gek of geniaal? Groen Dilbeek wil Brusselse Ring overkappen

De Dilbeekse afdeling van Groen wil onderzoeken of de Ring rond Brussel tussen afrit 12 en 14 kan overkapt worden. Zo willen de Groenen extra natuur- en recreatieruimte creëren en het fijn stof terugdringen.

 

Veel Dilbekenaren wonen heel dicht bij de Ring rond Brussel en ademen dagelijks te veel fijn stof in. Daarom wil Groen Dilbeek laten onderzoeken of de Ring tussen afrit 12 en afrit 14 overkapt kan worden.

“De Brusselse Ring ligt tussen afrit 12 en afrit 14 sowieso al dieper dan het omliggende landschap, wat overkappen eenvoudiger maakt. Het is ook de zone waar de meeste woningen rond zijn gebouwd. Een overkapping zal voor minder geluidsoverlast voor de omwonenden zorgen, en voor meer groene zones”, zeggen Jim Ongena en Marieke Hoekendijk van Groen. “Daarom willen we de komende maanden op zoek gaan naar partners om het project verder vorm te geven.”

Volgens Marieke Hoekendijk heeft een overkapping van de Brusselse Ring niets dan voordelen voor de Dilbekenaren. “De gezondheid van de omwonenden gaat erop vooruit en er ontstaat minder lawaaioverlast. Het moet een prioriteit zijn om de hoeveelheid fijn stof hier zoveel mogelijk te verminderen”, zegt Hoekendijk.

Op vlak van mobiliteit zou een overkapping dan weer de mogelijkheid bieden om het op- en afrittencomplex aan de Ninoofsesteenweg heraan te leggen. “Zo kan er worden gezorgd voor een veilige en goede doorstroming voor alle verkeer, terwijl het er nu vaak zeer chaotisch en gevaarlijk is. Het kan daarnaast de ideale locatie zijn om veilige fiets- en wandelverbindingen te voorzien tussen de Palokewijk en de rest van Dilbeek of om een overstapparking voor openbaar vervoer aan te leggen”, klinkt het. “Daarnaast wordt er extra ruimte gecreëerd bovenop de Ring, die we groen kunnen inrichten met ruimte voor natuur, sport en recreatie.”

Groen beseft wel dat het plan een werk van lange adem is. “Maar we roepen alle Dilbekenaren op om mee achter dit idee te gaan staan”, zegt Jim Ongena. “Alleen dan is er een kans dat de hogere overheid dit zal oppikken en hier werk van zal maken. Het is ook belangrijk dat een mogelijke overkapping deel zou uitmaken van een toekomstvisie voor heel Dilbeek.”

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland