Welle verenigt zich in één BIN

In de raadzaal van het gemeentehuis van Denderleeuw werd maandagavond het charter ondertekend van het nieuw Buurtinformatienetwerk (BIN) Welle.

Het nieuwe BIN omvat een fusie van de bestaande BIN’s Drevensveld en Groene Weg en wordt nu uitgebreid naar het hele grondgebied van de deelgemeente.

“Het idee om één BIN voor Welle op te richten ontstond na een vraag om een nieuw BIN op te richten in de (witte) wijk”, zegt coördinator Dirk Demeyere.

“Alle partners besloten de handen in elkaar te slaan en te kiezen voor één BIN Welle, om praktische redenen maar vooral om de communicatie met de bevolking te verbeteren. Het nieuwe BIN Welle staat nu open voor alle 4.000 inwoners.”

“We zijn blij met deze evolutie”, zegt burgemeester Jo Fonck (SP.A-Open). “In Denderleeuw beperkten de BIN’s zich totnogtoe steeds tot enkele straten of een wijk. Dat is historisch zo gegroeid. We hopen dat er in de toekomst ook één BIN Denderleeuw en één BIN Iddergem komt, want momenteel zijn er nog heel wat straten en wijken die niet worden gedekt door een BIN.”

Denderleeuw ondersteunt de BIN’s op verschillende manieren. Zo kunnen ze beschikken over een lokaal om te vergaderen en krijgen ze administratieve ondersteuning. De gemeente betaalt ook de kosten voor het versturen van de sms’en.

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen de buurtbewoners, de lokale politie en het gemeentebestuur. Aan de toegangswegen van het gebied worden borden geplaatst met het BIN-logo als preventieve werking.

Uit de maandelijkse overzichten van de politie Denderleeuw-Haaltert blijkt dat de regio’s waar al een BIN aanwezig is, véél minder worden getroffen door inbraken en diefstallen. Het BIN moedigt de waakzaamheid en de preventie aan van de burger in de buurt en verhoogt de sociale cohesie.

  • Alle Wellenaren zijn donderdag 2 juni om 19.30 uur welkom in de Gemeenteschool op het Welleplein 3 op een infovergadering. Als buurtbewoner kunt u er gratis inschrijven voor het BIN.