Denderleeuw reglementeert meergezinswoningen

De gemeenteraad van Denderleeuw keurde donderdag de stedenbouwkundige verordening goed op meergezinswoningen. Die creëert een kader voor de realisatie van meergezinswoningen.

“De vraag naar meergezinswoningen is een blijvende trend”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (sp.a-Open).

“Dat komt door de stijging van het bevolkingsaantal, de toenemende vergrijzing en gezinsverdunning, de veranderde gezinsvormen en de daling van het aantal beschikbare bouwgronden. Dat maakt betaalbaar wonen problematisch voor meer mensen.”

Een eerste versie van de stedenbouwkundige verordening werd al twee jaar geleden principieel goedgekeurd door het schepencollege en voor advies voorgelegd aan de hogere overheid en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Door de politieke crisis in Denderleeuw bleef het dossier nadien liggen.

Concreet bevat de stedenbouwkundige verordening specifieke voorschriften waaraan meergezinswoningen moeten voldoen.

Schepen Yves De Smet: “Het gaat onder meer over de inpassing van meergezinswoningen in de omgeving, bijvoorbeeld de minimale vloeroppervlakte waarover een bestaand gebouw dient te beschikken om te kunnen worden omgevormd tot meergezinswoning.”

“Er zijn ook richtlijnen in opgenomen over de leefkwaliteit van meergezinswoningen, zoals een minimale vloeroppervlakte per type van woonentiteit in de meergezinswoning en de voorzieningen bij een meergezinswoning. Zo is er de verplichting van een afzonderlijke berging voor afvalsortering. Eveneens zijn er regels opgenomen over het minimaal aantal parkeerplaatsen per woonentiteit in een meergezinswoning.”

De verordening moet nog eerst worden goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en treedt pas in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.