Beroep van Groen Gooik tegen bouwproject in Gooikeveld levert resultaat op

Begin juli diende Groen Gooik bij de provincie Vlaams-Brabant beroep in tegen de door gemeente Gooik afgeleverde vergunning voor een bouwproject in Gooikeveld. Intussen heeft de provinciale omgevingsambtenaar geadviseerd om de stedenbouwkundige vergunning te weigeren. De ingediende bezwaren werden door de omgevingsambtenaar grondig onderzocht. Zo vinden ze het project te groot om zomaar te vergunnen en zijn ze van mening dat er onvoldoende aandacht besteed wordt voor de bestaande karaktervolle woning en voor groene aspecten. Bovendien merkten ze ook problemen op in verband met de mobiliteit, parking, inkijk, eventuele wateroverlast alsook het niet uitgevoerd hebben van de verplichte MER-screening (Milieueffectrapport). “De provinciale omgevingsambtenaar adviseert expliciet om de aanvraag voor dit project alsnog te weigeren”, klinkt het bij Groen. “De bevestiging van het advies door de deputatie volgt in principe binnenkort. Dat zou dus een zoveelste keer zijn dat gemeente Gooik wordt teruggefloten over onzorgvuldig afgeleverde omgevingsvergunningen.” 

Bouwpauze 

Om technische redenen (geen direct aantoonbaar belang als omwonende) is het beroep uit naam van Groen Gooik niet ontvankelijk verklaart. “Maar dat hadden we voorzien en daarom hadden we samen met een buurman een beroep voorbereid met onze argumenten”, aldus Groen nog. “Het is dat beroep van de buurman met onze argumenten dat wel ontvankelijk verklaard is en gevolgd wordt door de provinciale omgevingsambtenaar. Wij blijven als Groen Gooik pleiten voor een bouwpauze van 2 jaar voor grote projecten en verkavelingen. Zo komt er tijd om eerst een heldere bouwvisie -met andere woorden een ruimtelijke uitvoeringsplan- op te stellen met inwoners en dit juridisch vast te leggen.” 

Momenteel werkt het gemeentebestuur niet via een RUP, maar wel via een zoneringskaart waarbij alle deelgemeenten werden opgesplitst in zones met bepaalde richtlijnen. In de kernen gaat over een maximum van twee bouwlagen, duplex niet inbegrepen, op voorwaarde dat het gelijkvloers een commerciële ruimte wordt. “Vanuit Groen zijn we niet gekant tegen verdichting van bebouwing in onze kernen of tegen de bouw van kleinere woningen maar dat moet doordacht gebeuren en niet op de far west manier waarop Gooik nu vergunningen aflevert”, aldus Groen nog. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland