Jong-Leren: vrijwilligers helpen kwetsbare kinderen in Denderleeuw

In Denderleeuw gaan elf vrijwilligers via het nieuwe project Jong-Leren extra schoolse ondersteuning aan huis geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Jong-Leren is een samenwerking met de vijf Denderleeuwse basisscholen. De elf vrijwilligers leerden elkaar donderdag beter kennen tijdens een eerste vormingsmoment.

Denderleeuw telt 2.088 leerlingen in het basisonderwijs, waaronder 711 ‘indicatorleerlingen’. Dat wil zeggen dat de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of het gezin een schooltoelage ontvangt. EĂ©n op vijf kinderen in de gemeente heeft ook een thuistaal die niet het Nederlands is.

Jong-Leren stuurt een vrijwilliger Ă©Ă©nmaal per week langs bij een kwetsbaar gezin om een kind thuis te begeleiden. De focus ligt op kinderen uit de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar.

De gezinnen in kwestie worden gekozen en aangesproken door de zorgteams van de scholen. De vrijwilligers helpen bij het huiswerk en doen allerlei leuke en leerrijke activiteiten met het kind.

Minstens Ă©Ă©n van de ouders is aanwezig tijdens de begeleiding en blijft in de buurt.

Extra vrijwilligers voor Jong-Leren blijven welkom. Informeer bij Nele De Kock via nele.dekock@denderleeuw.be, 0499-77.16.08 of www.denderleeuw.be/jong-leren.