Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X mogen bouwen op het Walleken

Het schepencollege van Denderleeuw besliste om de Scouts & Gidsen van Denderleeuw en jeugdhuis Stam X te herlokaliseren naar het sportpark op het Walleken, meer bepaald het huidige grasveld naast sportzaal Ottoy.

‘Nadat we de Chiro van Denderleeuw een nieuw onderkomen konden bieden aan de Thontlaan, hebben we nu ook een oplossing gevonden voor het lokalenprobleem van de Scouts & Gidsen en voor jeugdhuis Stam X’, vertelt jeugdschepen Sofie Renders (CD&V).

‘Beide jeugdbewegingen zijn momenteel gehuisvest in de Sint-Amandstraat, aan de rand van een woonzone. Nu kunnen we hen huisvesten in recreatiezone, met voldoende ruimte voor de kinderen om te ravotten. Het terrein is dus om meerdere reden ideaal.’

De vzw Scouts, Gidsen en Stam X Denderleeuw is erg verheugd met deze beslissing.

‘De lokalenproblematiek van de scouts en het jeugdhuis sleept al een hele tijd aan’, legt voorzitter Wouter Van der Vurst uit.

‘De gebouwen waren aan een grondige opknapbeurt toe en lange tijd volgden we de piste om nieuwe lokalen op te trekken in de zogenaamde ‘Groene Banaan’, het groengebied naast onze lokalen.’

‘De grond is echter niet geschikt om een gebouw op te trekken. Sinds vorig jaar zochten we dan samen met het gemeentebestuur naar een nieuwe locatie.’

‘Veel opties waren er niet en het braakliggende grasveld naast sportzaal Ottoy kwam al gauw in zicht. Eindelijk kunnen we onze plannen voor nieuwe lokalen beginnen vormgeven.’

Erfpacht

‘Er is nog een lange weg te gaan’, gaat schepen Renders verder. ‘Denderleeuw zal de grond aan het Walleken in erfpacht geven aan de vzw Scouts, Gidsen en Stam X Denderleeuw, zodat zij als bouwheer zelf hun bouwproject kunnen realiseren.’

‘Wij zullen hen hierbij bijstaan binnen een nieuw op te starten projectgroep. Zo kan een plan van aanpak opgemaakt worden voor een nieuwbouw en de aanleg van speelterreinen.’

‘Het college besliste ook om de huidige terreinen in de Sint-Amandstraat, waarvan de vzw momenteel eigenaar is, aan te kopen. De grond en het gebouw zijn gelegen binnen het huidige RUP Vrijheidspark. De aankoop van de terreinen is dan ook interessant om de eventuele verdere ontwikkeling van het RUP Vrijheidspark niet te hypothekeren.’