Jeugdverenigingen verontrust door toekomstplannen voor lokalen Lindesite

Een mededeling op de jeugdraad over een haalbaarheidsstudie over de toekomst van de lokalen op de Lindesite, heeft voor heel wat ongerustheid gezorgd. De jongeren trokken massaal naar de gemeenteraad.

“Op de jeugdraad werd de boodschap gegeven dat gemeente Meise niet langer wil investeren in de jeugdlokalen op de Lindesite en in het gidsenlokaal in de Hoefkantweg”, zegt Carmen De Zutter namens het groepscomité Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode. “De gemeente speelt met het idee om op termijn de huidige lokalen op de Lindesite af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten.”

“De Scouts en Gidsen van Sint-Brixius-Rode, de Chirojongens en -meisjes van Eversheim, Chiro Plus en jeugdhuis den Droes zouden hun lokalen dan ook moeten delen met verschillende andere verenigingen op de site. Daarnaast zou het gebouw ook als polyvalente ruimte dienen en onder andere tijdens schoolvakanties worden gebruikt door speelpleinwerking De Spin.”

“Dit nieuws brengt heel wat bezorgdheden en onzekerheden met zich mee. We vrezen dat we onze thuis gaan verliezen en dat de eigenheid en de vlotte dagelijkse werking van de verschillende bewegingen in gedrang zouden komen. De Scouts en Gidsen van Sint-Brixius-Rode, Chiro Eversheim en jeugdhuis Den Droes zijn met bijna 900 actieve leden belangrijke schakels in het verenigingsleven van Meise.”

Zij willen dan ook graag mee betrokken worden in dit verhaal. “De lokalenkwestie raakt niet enkel de jeugd van vandaag, maar iedereen die de jeugdwerking een warm hart toedraagt. Een delegatie van leiding, oud-leiding en ouders trok massaal naar de gemeenteraad om een krachtig signaal te geven.”

Hun signaal bleef niet onopgemerkt. De jeugd kreeg uitzonderlijk en onvoorzien enkele minuten spreekrecht, waar ze gebruik van kunnen maken op maandag 24 juni. “We vragen ouders, oud-leiding en oud-bestuursleden om die dag in nog grotere getale aanwezig zijn. Zo kunnen we samen van ons laten horen om de toekomst van hun geliefde jeugdwerkingen veilig te stellen.”

Volgens bevoegd schepen van Jeugd en Gezin Ann Van den Broeck (N-VA) is de paniek bij de jeugdverenigingen nergens voor nodig en wil de gemeente net dat de jeugd in degelijke lokalen huist. “De lokalen op de Linde zijn oude chalets die geen 30 jaar meer zullen meegaan. We willen nu via een haalbaarheidsstudie nagaan wat de mogelijkheden zijn: renoveren of misschien is een nieuwbouw een betere oplossing. We wachten op de resultaten van die studie. Sowieso worden de verenigingen hierbij betrokken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise