Denderleeuw zet in op meer biodiversiteit

De gemeente Denderleeuw bouwt aan een netwerk biodiversiteitsplekken in de gemeente. Buurtpleintjes worden opgewaardeerd en het Broekpark in Welle ondergaat een transformatie naar een landschaps- en natuurpark.

‘Duurzaamheid en leefbaarheid’ is één van de drie grote beleidsthema’s in de meerjarenplanning van Denderleeuw.

‘Enkele maanden terug startten we met de aanleg van tal van biodiversiteitsplekjes die de lokale natuur moeten ondersteunen en het straatbeeld verfraaien’, aldus schepen van Milieu & Duurzaamheid Sofie Renders.

‘Zo namen we het parkje voor het gemeentehuis onder handen met het inzaaien van een bloemenweide. Voorbijgangers kunnen momenteel koolzaad en bernagie in bloei zien.’

‘De komende weken komen nog andere bloemen tevoorschijn. Ze vormen een aantrekkingspool voor bijen, vlinders en andere nuttige dieren. Speciaal voor solitaire bijen plaatsten we er trouwens ook een klein insectenhotel om voor nageslacht te zorgen.’

‘Een andere manier om meer biodiversiteit te creëren is het aanpassen van het groenbeheer, bijvoorbeeld langs onze trage wegen: klaprozen, orchideeën en andere bloemen krijgen er de kans in bloei te komen en zich te verspreiden.’

Broekpark

De grootste verandering speelt zich af in het Broekpark in Welle. Dat wordt een heus landschaps- en natuurpark.

‘De milieudienst koos er bewust voor de grote gazonoppervlakte minder frequent te laten maaien, zodat dit stuk kan uitgroeien tot hooiland en bloemenweide – ideaal voor de biodiversiteit én een bijzonder mooi plaatje voor wandelaars en actieve natuurspotters. Er zijn al heel wat soorten vlinders, bijen en amfibieën opgemerkt tot zelfs een familie fazanten.’

‘In het najaar gaan we nog een stapje verder: dan laat een herder zijn kudde schapen het hooiland in het Broekpark begrazen. Zo kan het terrein zich herstellen om in de winterperiode als overwinteringsplaats te dienen.’

‘Het is bovendien een zeer natuurlijke manier om aan groenonderhoud te doen, de begrazing zal voor meer structuur in het hooiland zorgen én we kunnen er educatieve projecten aan koppelen voor de scholen.’

‘Uiteraard behoudt het Broekpark ook een belangrijke recreatieve functie. In het hooiland laten we graspaadjes tussen zones slingeren die wel frequent gemaaid worden zoals het speelpleintje en het activiteitenveld en er zijn verbindingen met de omliggende dolomietpaden.’

Voorts werd een bloemenweide ingezaaid in het kader van de provinciale actie ‘Verbijsterende bijen’. En nadat alle werfinfrastructuur weg is, worden de toegangen langs de Broekstraat en Kerkstraat opgefleurd.

Ten slotte komen er natuurlijke parkelementen zoals een insectenhotel, snipperwand en takkenril.

Sociale tewerkstelling met subsidies

Denderleeuw koos voor de omschakeling van het Broekpark bewust voor ondersteuning door een sociale tewerkstellingsplaats gespecialiseerd in natuur- en landschapsbeheer.

De arbeiders zijn vooral langdurig werklozen die zich, dankzij dit soort projecten, terug kunnen voorbereiden op de reguliere arbeidsmarkt.

Voor deze projectaanpak mag de gemeente de komende vijf jaar rekenen op een jaarlijkse ondersteuning van de Vlaamse overheid van 10.500 euro.