Voetbalclub Terjoden Welle stopt ermee, 276 voetballertjes op straat

Voetbalclub Terjoden-Welle houdt op het einde van het seizoen op te bestaan. Er komt ook geen fusie met FC Dender.

Vier jaar lang werkte het bestuur van Terjoden-Welle, onder impuls van voorzitter Guy Valckenier, aan een fusieploeg met FC Dender.

‘Dit was de enige oplossing om in Denderleeuw een leefbaar voetbalverhaal te maken,’ aldus Guy Valckenier. ‘Alle voorgaande pogingen bleven zonder resultaat.’

‘Daarom stelde Terjoden-Welle een ultimatum aan voetbalclub Dender en het gemeentebestuur. De voorwaarden waren eenvoudig: Terjoden-Welle eiste de garantie dat Dender schuldenvrij was en dat de fusie de steun genoot van het gemeentebestuur’.

De club kreeg van beide betrokkenen onvoldoende garanties. Dender liet enkel weten een Indonesische investeerder gevonden te hebben die 75.000 euro ter beschikking van de club stelde en op termijn 50% van de aandelen zou overkopen. Bewijzen hieromtrent ontbreken.

Het gemeentebestuur reageerde pas na het verstrijken van het ultimatum.

‘Terjoden-Welle herinnert de gemeente eraan dat het vier jaar geleden het Denderleeuwse voetbal redde door de financiële inbreng van 300.000 euro plus het aanleggen van twee kunstgrasvelden. Een totaal kostenplaatje van 1.135.000 euro.

Voor Guy Vlackenier en het voltallig bestuur is de maat vol. De club zal eind dit seizoen ophouden te bestaan. ‘Het zal wel correct en in de geest van de club, alle verplichtingen tot het einde van het seizoen nakomen’.

276 jeugdspelers dreigen hierdoor op straat te komen staan.

Lees ook: