Denderleeuw stelt FCV Dender in gebreke (+ video)

Het gemeentebestuur van Denderleeuw reageert bijzonder ontgoocheld op het nieuws dat SK Terjoden-Welle de handdoek in de ring gooit en de fusieplannen met FCV Dender opblaast.

Ook over de houding van het bestuur van Dender is het schepencollege niet te spreken. Het schepencollege kondigt aan dat het Dender in gebreke stelt en de erfpachtregeling voor het Florent Beeckmanstadion wil stopzetten.

Het college roept beide clubs op tot realisme en wijst op hun verpletterende verantwoordelijkheid over het lot van honderden jeugdspelers en vrijwilligers bij beide voetbalclubs.

‘Het gemeentebestuur pompte het laatste decennium enorm veel geld in het Denderleeuwse voetbal’, stelt het gemeentebestuur in een uitgebreide reactie op de nieuwe gebeurtenissen.

‘Geld van de belastingbetaler, van onze inwoners, en dus heeft het schepencollege de plicht om de bestuurders van SK Terjoden-Welle en FCV Dender aan te porren om hun verantwoordelijkheid op te nemen.’

‘De oorzaak voor het falen van de fusiegesprekken nu leggen bij het gemeentebestuur getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de inspanningen en investeringen van de gemeente en haar inwoners, maar is ook pertinent onjuist.’

‘De gemeente is natuurlijk een makkelijke schietschijf om het eigen falen te verhullen. Nochtans weet iedereen dat het gemeentebestuur zich juist als een grote voorstander en promotor van één grote fusieploeg in Denderleeuw toonde. Mét bijzondere aandacht voor een goed uitgebouwde jeugdwerking.’

‘De gemeente heeft ervoor gezorgd dat alle randvoorwaarden vervuld zijn: er staat een mooi sportcomplex en de clubs werd financiële ademruimte gegeven via subsidies en leningen. Het gemeentebestuur rekende dan ook op het gezonde verstand van beide voetbalclubs om tot een gezamenlijke oplossing te komen, onder supervisie maar zonder al te grote inmenging van de gemeente.’

‘Wij hoopten dat beide clubs er onderling als grote mensen zouden uitkomen om de toekomst van het Denderleeuwse voetbal, en dan vooral van de honderden jeugdspelers, te verzekeren.’

Fervent supporter

‘Laat dit duidelijk zijn: het gemeentebestuur is steeds een fervent supporter geweest van SK Terjoden-Welle en FCV Dender. Steeds heeft het gezocht naar oplossingen wanneer de clubs in de penarie zaten. Toen SK Terjoden-Welle zijn terreinen in Terjoden moest verlaten, reikte Denderleeuw een helpende hand aan de club.’

‘Aanvankelijk leek een herlokalisatie naar het Broekpark een oplossing en dus werd een RUP Verruimd Broekpark opgesteld, met een uitgebreide voetbalaccommodatie, om de club uit de nood te helpen. Het verkregen onteigeningsbesluit werd vernietigd door de vrederechter en hierdoor moesten we deze optie laten varen.’

‘Vanaf dan speelde het gemeentebestuur volop de kaart van een fusie tussen FCV Dender en SK Terjoden-Welle. Beide clubs werden dan ook meermaals uitgenodigd om te gaan samenwerken in het Sportpark. We waren dan ook verheugd toen beide clubs tot een samenwerkingsakkoord kwamen en SK Terjoden-Welle verder wilde investeren in de accommodatie op het Walleken door twee kunstgrasvelden aan te leggen.’

‘Sindsdien blijven de onderhandelingen over een fusie aanslepen. Nochtans blijven beide clubbesturen ons ook verzekeren dat ze voor een fusie zijn en dat ze er wel zullen uitkomen.’

‘Maar we horen ook steeds andere verhalen vanuit de bestuurskamers. Uiteraard zijn dergelijke onderhandelingen niet makkelijk, maar we rekenden, en rekenen nog steeds, op het gezonde verstand van de bestuursleden. Een ultimatum stellen en een deadline vastpinnen is niet altijd de beste aanpak, ook al tonen we hiervoor zeker begrip.’

Geen spelletjes meer

‘Voetbal is misschien maar een spelletje. Maar het moet nu gedaan zijn met spelletjes te spelen’, stelt het bestuur.

‘Die boodschap willen we duidelijk overmaken aan beide clubbesturen. In naam van alle voetballers, vrijwilligers en supporters van beide clubs.’

‘Daarom ook heeft het schepencollege besloten om de procedure verder te zetten om de erfpachtregeling met FCV Dender stop te zetten.’

‘De herhaaldelijke wanbetalingen van de lening aan de gemeente dwingen het gemeentebestuur ertoe om deze moeilijke beslissing te nemen. Het schepencollege moet er immers als een goede huisvader van de gemeentelijke financiën op toezien dat zijn investeringen goed beheerd worden, dat het geld van de belastingbetaler niet verkwanseld wordt. Het geduld van het gemeentebestuur is niet eeuwigdurend.’

Toen FCV Dender naar de eerste nationale voetbalafdeling promoveerde, kwam een gemeenschappelijk project tot stand tussen de voetbalclub en de gemeente, waarbij door beide partijen fors werd geïnvesteerd in een volwaardige infrastructuur voor eersteklassevoetbal.

Het gemeentebestuur voorzag FCV Dender van een omvangrijke financiële injectie, maar het clubbestuur had de volledige vrijheid en verantwoordelijkheid om de clubfinanciën te beheren.

De club was ook vrij in de uitbating van het feestzalencomplex in het Florent Beeckmanstadion.

De tweejarige passage van FCV Dender in eerste nationale plaatste het clubbestuur echter voor een aanzienlijke, haast onoverkomelijke schuldenberg.

Schimmige investeerders

‘Het gemeentebestuur heeft zeker veel respect voor de investeerders uit onze gemeente die de club met hun eigen centen al enkele keren van de ondergang gered hebben. Maar op basis van de financiële cijfers is het duidelijk dat de club zijn schulden onmogelijk kan wegwerken op middellange of lange termijn.’

‘Behalve verhalen van schimmige buitenlandse investeerders heeft het gemeentebestuur geen houvast om anders te kunnen besluiten. Integendeel wordt de gemeente enkel geconfronteerd met tegenstrijdige berichten over de ware omvang van de schulden en onregelmatige terugbetalingen van de leningen, telkens weer.’

‘Na herhaaldelijke waarschuwingen zal het gemeentebestuur FCV Dender houden aan de gemaakte afspraken in 2007. En dus kan het niet anders dan de club in gebreke te stellen en de erfpachtregeling stop te zetten.’

‘Dat het gemeentebestuur de contracten naleeft, is niet meer dan behoorlijk bestuur, want het gaat per slot van rekening om het geld van onze inwoners.’

Zwarte dagen

Het schepencollege roept beide clubbesturen op om rekening te houden met de vele voetballers, vrijwilligers en supporters uit onze gemeente.

‘Voor de gemeente is een goed uitgebouwde jeugdvoetbalwerking altijd een prioriteit geweest en een strikte voorwaarde om FCV Dender en SK Terjoden-Welle financieel te steunen.’

‘Dat het nu net de jeugdspelers zijn die het slachtoffer dreigen te worden van deze hele situatie, is tragisch.’