Ook politie Denderleeuw-Haaltert moet nog geld uit Verkeersboetefonds

De gemeenten Denderleeuw en Haaltert, die samen één politiezone vormen, hebben nog recht op 278.000 euro achterstallen uit het Verkeersboetefonds.

Dat zegt het Denderleeuwse politeraadslid Davy Scherlippens (N-VA) op basis van cijfers die zijn partijgenoot, federaal parlementslid Koenraad Degroote, begin deze maand opvroeg bij de vaste commissie voor de lokale politie.

Vorige week raakte bekend dat de politiezone Gavers (Harelbeke en Deerlijk) een dagvaarding verstuurde naar de federale staat omwille van achterstallige betalingen uit het Verkeersboetefonds.

Het gaat om de meerinkomsten die voortvloeien uit verhogingen van penale boetes en in dit fonds worden gestort.

‘Het geld zou zeker van pas komen om te investeren in de verkeersveiligheid van onze politiezone, ik denk maar aan het plaatsen van verlichte verkeersborden zone 30 aan onze scholen’, stelt Scherlippens.

De federale regering bereikte nog geen akkoord om deze achterstallen – voor de 195 politiezones samen geraamd op 54 miljoen euro – uit te betalen.

Ook de bevoegde burgemeesters Veerle Baeyens uit Haaltert en Jan De Dier uit Denderleeuw hopen dat de regering snel een akkoord vinden.

‘In deze budgettair moeilijke  tijden is elke euro welkom. Zeker omdat we recht hebben op dat geld en de regering dit eigenlijk onterecht achterhoudt’, besluiten ze.