Gedifferentieerd parkeerbeleid op de agenda

Op de gemeenteraad van donderdag 23 januari 2014 staat het betalend parkeren in de binnenstad op de agenda. Schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Groen) heeft een voorstel klaar waarbij het de bedoeling is om een meer gedifferentieerd parkeerbeleid in te voeren met als intentie het volgende te realiseren :

  • Een zone voor kort parkeren in het centrum aan een hoog tarief gedurende maximum twee uur.
  • Een zone lang parkeren verder uit het centrum gedurende maximum vier uur.
  • Een zone goedkoop lang parkeren, uit het centrum (maximum 24 uur).
  • Een uitbreiding van de blauwe zone waar verschuiving van de parkeerdruk te verwachten is. 

De Mallaardparking zal gratis gebruikt kunnen worden. De stad hoopt ook nog tot een akkoord te komen met het schoolbestuur van IKORN om de parking van Heilige Harten (Onderwijslaan) gratis ter beschikking te stellen voor wie het zwembad De Kleine Dender bezoekt en dit gedurende drie uur. 

Topartikels editie Ninove-Dender