Inspiratiedag ‘Ouderbetrokkenheid’ voor Denderleeuwse basisscholen

Alle Denderleeuwse basisscholen sluiten woensdag 23 oktober de deuren voor een pedagogische studiedag. Het onderwijzend personeel uit het lager onderwijs wordt morgen immers verwacht op een inspiratiedag rond ouderbetrokkenheid, een initiatief van de gemeentelijke onderwijsopbouwwerker.

Zo’n 160 leerkrachten nemen deel aan deze gezamenlijke studiedag in het KCD.

‘Denderleeuw telt vijf basisscholen, die met heel wat gezamenlijke knelpunten en uitdagingen geconfronteerd worden. Daar proberen we samen oplossingen voor te vinden’, zegt onderwijsschepen Geert Van Schelvergem. ‘Onderwijsopbouwwerker Nele De Kock speelt hierin een belangrijke rol. Zij is sinds begin 2012 in Denderleeuw actief en werkt intensief samen met de vijf Denderleeuwse basisscholen. Onder meer door regelmatig overleg te organiseren met alle directies samen, en daarnaast ook met de zorgleerkrachten van de scholen.’

Ouderbetrokkenheid

Alle basisscholen willen fors investeren in het verhogen van de ouderbetrokkenheid. ‘Werken aan ouderbetrokkenheid is immers één van de belangrijkste instrumenten om meer gelijke onderwijskansen te realiseren’, weet schepen Van Schelvergem.

‘Het opbouwen van een goede relatie met ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan van het kind.’

Daarom besloten de onderwijsopbouwwerker en de basisscholen in overleg met de om rond dit thema een gezamenlijke inspiratiedag te plannen. Het is een studiedag geworden vol met workshops die leerkrachten en directies moeten inspireren om op eigen school of in de eigen klas rond dit thema aan de slag te gaan.

Er zit voor elk wat wils tussen, van een meer theoretische workshop tot een heel concrete workshop en ook andere scholen en leerkrachten komen zichzelf en hun (ouder)werking voorstellen.

Enkele voorbeelden van de behandelde thema’s: ‘Help, ouders in mijn klas! Hoe organiseer je een openklasmoment?’, ‘Vertel-, speel- en taaltasjes: als school werken aan taal- en spelplezier en het verhogen van ouderbetrokkenheid’, ‘Ouders ondersteunen in hun meertalige opvoeding’, ‘Warm onthaal op school’, ‘Een brugfiguur op school: wat betekent dat?’