Merchtemse gemeenteraad bekvecht over voorstel om vegetarische levensstijl te promoten

Tijdens de gemeenteraad van Merchtem van maandagavond liepen de emoties hoog op bij het voorstel van Groen-raadslid Rita Vandeloo om de beperking van de consumptie van vlees bij de bevolking en in de scholen te promoten.

Burgemeester De Block en schepen De Valck verlieten tijdelijk de zaal omdat zij van oordeel zijn dat ‘een dergelijke discussie niets met Merchtem te maken heeft en dus niet in de gemeenteraad moet gevoerd worden’. Vandeloo reageerde door te stellen dat deze houding getuigt van weinig respect voor de gemeenteraad.

Regelzucht

Rita Vandeloo stelde dat een te grote consumptie van vlees niet alleen schadelijk is voor de gezondheid maar ook voor het milieu. Daarom stelde zij voor dat de gemeenteraad het eten van minder vlees en het aanbieden van vegetarische alternatieven zou promoten, o.m. in de (gemeentelijke) scholen.

Op de meerderheidsbanken zorgde dit voor de nodige animo. Rita Vandeloo kreeg het verwijt dat Groen de mensen wil opleggen wat ze wel en niet mogen eten. Bovendien verlieten de burgemeester en de schepen van financiën tijdelijk de vergadering omdat zij van mening waren dat dit geen onderwerp voor de gemeenteraad was.

Onverwachte tegenwind kwam er van Dr. Roger Van Bael (N-VA) die,  vanuit zijn medische achtergrond, stelde dat de consumptie van dierlijke eiwitten noodzakelijk is, zeker voor opgroeiende kinderen.

Bovendien stelde hij dat te veel bemoeienis met het dieet van jongeren kan leiden tot eetstoornissen. ‘Laten wij ons beperken tot het promoten van een gezonde en uitgebalanceerde voeding,’ besloot hij zijn betoog.

Minachting

Vandeloo kreeg nog de steun van CD&V maar haar voorstel werd weggestemd. In een persnota klaagt Groen de houding van de meerderheid aan als ‘minachting’ voor de inbreng van de oppositie. Vandeloo vindt bovendien dat de oppositie al te vaak met een kluitje in het riet wordt gestuurd.