Scholengroep Dender reageert op verontrustend filmpje

Het VTM Nieuws toonde gisteren beelden van een meisje dat in zwijm valt na een levensgevaarlijk spel op een Aalsterse school.

De burgemeester van de stad Aalst, Christoph D’Haese, kondigde daarop aan om met alle Aalsterse scholen de dialoog aan te gaan om dit fenomeen een halt toe te roepen.

Ook Scholengroep 19 ‘Dender’, dat het GO! onderwijs in de regio Dender groepeert, werkt hier aan mee.

“Als onderwijsverstrekker nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid op,” reageert algemeen directeur van de scholengroep Eddy Michotte. “Het kan absoluut niet dat onze kinderen zichzelf in gevaar brengen door dit fenomeen dat blijkbaar de kop opsteekt in alle secundaire scholen. Blijkbaar is deze nieuwe “hype” erg leeftijdsgebonden. Daarom hebben we aan al onze directies, en vooral de directies van de secundaire scholen, gevraagd extra waakzaam te zijn en waar nodig actie te ondernemen.”

“We hebben inderdaad na het zien van dit filmpje en de beelden op het VTM Nieuws meteen actie ondernomen”, bevestigt Bart Van Cauter, directeur van TechniGO!, de grootste secundaire school van de scholengroep.

“Zo vertrekt vandaag nog een brief naar alle ouders die vooral gericht is op preventie om te informeren en te sensibiliseren. Het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis is gevraagd om ondersteunde klasgesprekken te begeleiden rond de medische impact. En er is een nauwe samenwerking met de sociale dienst van politie en CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Onze leerkrachten krijgen hierover een briefing op de personeelsvergadering van 10 maart en samen met hen gaan we de dialoog aan met ouders en leerlingen. Uiteraard is ook de burgemeester welkom als hij zich wil engageren bij dit overleg”

De scholengroep benadrukt dat alle scholen hierin een verantwoordelijkheid hebben vermits dit fenomeen erg leeftijdsgebonden is en zich niet beperkt tot een enkele school.

Wie als ouder of leerling van de scholengroep vragen heeft omtrent dit gebeuren, kan terecht bij CLB Dender, Marianne De Wael via info@clbaalst.be of 053 60 32 80.