Groen Asse wil ring “onder” Asse

Groen Asse vraagt dat een eventuele rondweg niet “door” Asse loopt, maar er volledig “onder”, van voor Koensborre tot na de Prieelstraat.

Het is een van de opmerkelijke standpunten in het bezwaarschrift dat de partij indiende bij de zes ontwerpen van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse.

“We zijn met Groen Asse geen voorstander van het voorgestelde rondwegtracé dat “door” Asse loopt”, zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen in Asse.

“De aanleg zal ettelijke miljoenen kosten, de valleien van de Krameibeek en Broekebeek aantasten, vele eigenaars op en langs het tracé treffen, extra gemotoriseerd verkeer aantrekken én nieuwe onaangename en onveilige knelpunten voor voetgangers en fietsers creëren.”

Groen zit echter mee in de meerderheid in de provincieraad en dus houdt Groen Asse er rekening mee dat “alsnog” voor het geselcteerde rondwegtracé wordt gekozen. Daarom het voorstel voor een alternatieve rondweg “onder” Asse.

“Die heeft als grootste voordeel dat het voor fietsers en voetgangers niet alleen in Asse centrum veiliger zal worden. Voetgangers en fietsers zullen dan ook via alle toegangswegen van en naar Asse veilig en aangenaam de rondweg kunnen kruisen. Bovendien komt er dan geen “burchtmuur” tussen Asse centrum en Krokegem.”

Verder vindt Groen dat het bedrijventerrein van Mollem niet uitgebreid mag worden en dat bijkomende oppervlakte voor handel en wonen binnen het kleinstedelijk gebied moet gekoppeld zijn aan een even grote afname van dergelijke oppervlakte buiten het kleinstedelijk gebied.

De partij ziet de geplande stadsrandbossen liever ook iets ruimer afgebakend, met de mogelijkheid tot boslandbouw in bepaalde zones.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk