Draagvlak voor eenrichtingsverkeer in Fernand Tavernestraat

Het stadsbestuur van Ninove evalueerde de proefopstelling van eenrichtingsverkeer in de Fernand Tavernestraat met de buurtbewoners. Een 80-tal omwonenden kwam naar de hoorzitting om de nieuwe verkeersafwikkeling te bespreken. Op de zitting werden niet alleen de inwoners van de Tavernestraat zelf maar ook de bewoners van het hele achterliggende Doornkwartier uitgenodigd.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel noemt de zitting een bijzonder positieve ervaring: “Het omrijden wordt wel als een minpunt ervaren, maar globaal gezien kan het eenrichtingsverkeer op brede steun van de omwonenden rekenen. Het sluipverkeer is spectaculair afgenomen en fietsers en voetgangers voelen zich veel veiliger.”

Indien mogelijk wil de stad in de toekomst nog verkeerstechnische ingrepen eerst in een testfase invoeren en pas na evaluatie definitief maken. De omwonenden kunnen op die manier op basis van een concrete ervaring van de pro’s en contra’s mee beslissen over de invoering van een dergelijke maatregel.

“Die ervaring laat de omwonenden toe ook suggesties te doen om de situatie nog te verbeteren”, aldus nog Vande Winkel. “Een buurtbewoner had in dit specifiek geval voorgesteld om het eenrichtingsverkeer uit te breiden tot de Koperwieklaan omdat het tweerichtingsverkeer in de flauwe bocht na het brugje over de spoorweg tot onveiligheid leidt. Die suggestie kon op veel bijval rekenen bij de aanwezigen en zullen we dan ook ter harte nemen.”

Topartikels editie Ninove-Dender