Immerzeel wordt sjieke wijk

De toekomstvisie rond de Immerzeelwijk in Aalst werd uit de doeken gedaan. Het stedelijk woongebied Immerzeeldreef wordt een nieuwe wijk. Er is een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgemaakt (zie ook deze pdf).

“Dit moet een voorbeeldproject worden met kwalitatieve ontwikkeling en een aantrekkingskracht hebben voor jonge gezinnen”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De stad Aalst wil van dit gebied een strategisch voorbeeldproject maken waarin de kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van het gebied vooropstaat.

Het opgemaakte beeldkwaliteitsplan dient als inspiratiebron en richtlijn voor alle publieke en private actoren die ontwikkelingen in het woongebied Immerzeeldreef plannen. Het bevat een duidelijk kader waarmee ontwikkelaars rekening moeten houden.

“Duurzaamheid is ook belangrijk, ook daar willen we met dit project aandacht aan besteden”, zegt schepen van Energie Ann Van de Steen(SD&P).

Bijzondere aandacht gaat naar de invulling van de openbare ruimte: open ruimte en groen, parkeren en ontsluiting van het verkeer. Centraal in het inrichtingsplan staat de groene open ruimtecorridor met aan de randen woningen.

Doorheen de bebouwing worden groene voegen voorzien die enerzijds dienen om het zicht naar de centrale groene ruimte te verzekeren en anderzijds om de waterhuishouding te regelen. De realisatie wordt gespreid over tien tot 15 jaar.