VIDEO: Nultolerantie op drugs en wapens op Carnaval Aalst

De stad Aalst roept de hulp in van een snelle reactie-eenheid van de Federale Politie tijdens Aalst Carnaval. Die kan snel ter plaatse zijn als er zich een incident voordoet. Dat werd beslist na een dreigingsanalyse van het OCAD.

Een verbod om je te verkleden in politieagenten of terroristen, komt er niet. Wel voert de stad voor het eerst een nultolerantie in voor wapens en drugs. Wie betrapt wordt met drugs moet onmiddellijk een boete betalen.

Burgemeester Christoph D’Haese en de korpschef Jurgen D’Haene willen de veiligheid nog verhogen. De meest opvallende piste waarop nu volop wordt ingezet, naast het reeds gerealiseerde verhoogd cameratoezicht en de aangekondigde capaciteitsuitbreiding van de Aalsterse drugssectie, is de Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS).

Burgemeester D’Haese: “Tijdens carnaval zullen onze politiediensten, indien zij drugs- of wapenbezit vaststellen bij meerderjarigen, prioriteit geven aan de ogenblikkelijke inning van een minnelijke schikking. De inning van de geldsommen gebeurt onmiddellijk via betaalterminals. Bij weigering van betaling zal de betrokkene worden gedagvaard door de parketmagistraat.Deze lik-op-stuk-maatregel wordt één van de bouwstenen van het Aalsterse veiligheidsbeleid.”

Net als vorig jaar heerst er dreigingsniveau 3. Dit is zo voor alle carnavalsstoeten in België. De genomen veiligheidsmaatregelen zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ze zijn zelfs nog iets verfijnder n.a.v. de evaluatie van de acties van vorig jaar.

Korpschef Jürgen Dhaene: “Er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen, waarover we uiteraard niet meer details kunnen geven. Er is een verhoogdecapaciteit qua inzet van politiemensen (2015: 748, 2016: 780).”

Een extra maatregel is de sweeping van de tribunes.Deze wordt uitgevoerd op zondagvoormiddag door de Lokale Recherchedienst, waarbij gebruik gemaakt wordt van een explosievenhond. Aan de tribunes wordt eveneens een privébewakingsfirma ingezet.

Het grootste veiligheidsrisico tijdens carnaval is de popverbranding op dinsdagavond. Om 17 uur wordt de Grote Markt afgesloten ter voorbereiding van de popverbranding die om 21 uur plaatsvindt. Wegens de enorme volkstoeloop van duizenden carnavalsliefhebbers dringen zich maatregelen op om alles voor iedereen veilig te laten verlopen. De Grote Markt wordt ingedeeld in compartimenten, gescheiden door smalle gangen. Tijdens de popverbranding zijn ook alle constructies verboden. Een controle wordt uitgevoerd aan de toegangswegen naar de Grote Markt (door politie). Voor de veiligheid wordt om 20.45 uur de toegang naar de Grote Markt via de Zoutstraat, de Kerkstraat, de Molenstraat en de Kattestraat afgesloten wanneer ze verzadigd is.

Enkel via de Nieuwstraat kan je dan de Grote Markt nog op. Als het maximum aantal toegelaten mensen op de Grote Markt bereikt is wordt ook deze toegang door de Lokale Politie afgesloten.

Feestvierders die te laat zijn zakken best af naar het Vredeplein. De stad voorziet hier een groot beeldscherm waarop de popverbranding live zal te zien zijn.