Leerlingen VKO sluiten anti-pest week af

De leerlingen van VKO, zowel die van de middenschool als die van de bovenbouw, hebben een hele week lang aandacht besteed aan het bestrijden van pestgedrag.

In de middenschool droegen alle leerlingen en leerkrachten een anti-pestbadge om aan te geven wat ze van pesten en pesters denken.

En in de bovenbouw voerde de leerlingenraad elke voormiddag, tijdens de pauze, acties. Onze fotograaf ging vandaag langs en bemerkte een aantal leerlingen die, verkleed als pinguins, anti-pestboodschappen uitdeelden aan de medeleerlingen op de ‘speelplaats’.