Afbraakwerken op Ninoofsesteenweg (N8) Roosdaal starten maandag

Op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal starten maandag 8 februari in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorbereidende werken op enkele terreinen die AWV eerder verwierf.

Er wordt onder meer een asbestinventaris opgemaakt en afval verwijderd. Daarna starten de afbraakwerken van de huizen op de terreinen.

De voorbereidende werken kaderen binnen de herinrichting van de Ninoofsesteenweg en worden uitgevoerd tussen het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat en dat met de Poelkveldstraat.

De aannemer voert de werken uit op de terreinen langs de gewestweg, dus de hinder voor het verkeer blijft beperkt. Op sommige plaatsen wordt tijdelijk het rechtse rijvak ingenomen.

Eind januari maakte de aannemer 24 proefsleuven in de Ninoofsesteenweg om alle nutsleidingen in de ondergrond in kaart te brengen.

De resultaten worden besproken met de nutsmaatschappijen waarna wordt bepaald welke leidingen moeten verplaatst worden in functie van de herinrichting.

N8_151028_ninoofsesteenweg_herinrichting_kruispunten-01