Achterstallige schoolrekeningen op menselijke manier innen

De Aalsterse vzw SOS Schulden op School roept op om achterstallige schoolrekeningen op een menselijke manier proberen te innen en wil hierbij helpen.

Alleen al bij de stadsscholen in Aalst lopen de schulden op tot tienduizenden euro’s. Zo zijn er ouders die een paar duizend euro achterstaan.

“Onderwijs is een grondwettelijk recht en bepaalt de toekomst van een kind. Alle obstakels, ook de financiële, moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. En dit zonder de menswaardigheid aan te tasten”, aldus SOS Schulden op School.

“Steeds meer mensen hebben het moeilijker om de rekeningen te betalen. Dat is te zien aan de groter wordende groep mensen die achterstand heeft met een hypothecaire lening, de betaalachterstand voor elektriciteit, gas, water, gezondheidszorg, mensen die beroep moeten doen op voedselbanken, enz. De schoolfactuur is hier geen uitzondering op. ”

De vzw Schulden Op School heeft in de loop der jaren heel wat expertise inzake kostenbeheersing in het onderwijs opgebouwd. Scholen moeten meer en meer nadenken over hoe ze de rekeningen naar ouders zo laag mogelijk houden.

Door middel van een zeven stappenplan kunnen scholen in Vlaanderen op een praktijkgerichte en efficiënte manier werken rond deze problematiek.

Momenteel wordt door SOS Schulden Op School vzw een achtste stap rond menswaardige inning van openstaande facturen uitgewerkt met als doel alternatieven aan te reiken.

Hiervoor werd een focusgroep samengesteld van juridische experten en onderwijs- en welzijnsactoren die zich over dit thema buigen. Er zijn bovendien ook goede praktijken in Vlaanderen die bewijzen dat het ook op een andere menselijke manier kan.

“Omdat we net als vele andere organisaties, voorstander zijn van een menswaardige inningsprocedure, sensibiliseren we directies en onderwijsverstrekkers om zorgvuldig en sensitief om te gaan met armoede binnen het gezin en gericht te zoeken naar steun en/of hulp door doorverwijzing en samenwerking met andere welzijnsactoren.”

Scholen, directies, ouderverenigingen en welzijnsorganisaties die dat wensen kunnen contact opnemen met Schulden Op School vzw voor een traject op maat.

Uit de praktijk blijkt dat een doelgerichte, structurele aanpak een heel stuk van de problematiek kan voorkomen. Suggesties bij vzw Schulden Op School zijn altijd welkom.

De vzw is bereikbaar op 053-730.821, www.schuldenopschool.be, sos@schuldenopschool.be