Geldprijs en veel eer voor Aalst

Aalst is de ‘Europese gemeente van Oost-Vlaanderen’. De stad ontvangt als prijs 5000 euro om te besteden aan acties of initiatieven rond Europa.

Het is al de vijfde keer dat deze tweejaarlijkse wedstrijd door de provincie georganiseerd wordt. Het ingediende dossier van Aalst toonde een zeer toekomstgerichte, structurele visie.

Het ‘Europees actieplan 2016’ is sterk verankerd in het stedelijk beleid en bereikt verschillende doelgroepen en thema’s. In 2016 voorziet Aalst een deelname aan enkele projecten, initiatieven rond het EU-voorzitterschap, jumelages en infosessies.

Ook de jonge Europeanen komen uitgebreid aan bod in dit dossier via ‘De jongeren-ambassadeurs voor het Europa van morgen’.