Afwerking fietssnelweg F212 tussen Asse en Brussel in de maak

De gemeente Asse gunde nieuwe studies voor de verdere afwerking van de fietssnelweg F212 tussen Asse en Brussel aan een studiebureau. De studie- en aanlegkosten worden gefinancierd via de provincie Vlaams-Brabant. 

Vorig jaar opende de gemeente Asse een nieuw stuk van de fietssnelweg F212 tussen de Oude Merchtemsebaan en de Bosstraat, de grens met het Brusselse Gewest, langsheen Zellik-station en de R0.  “We zagen dat de route snel een trouw woon-werkpubliek kreeg. Dat moedigt ons aan om volop voor de verdere realisatie van deze route te gaan”, zegt Koen Van Elsen, burgemeester van Asse. “Concreet onderzoeken onze studies 2 segmenten van samen ruim 1 kilometer die essentieel zijn om de bestaande stukken aanĂ©Ă©nsluitend te maken”. De gemeente Asse start volgende studies op: 
 
Ontwerpplan fietssnelweg tussen Kruiskouter en Zittert

Het gaat om een traject van 800 meter ten noorden van de spoorlijn. Het doel is een fietssnelweg van 4 meter breedte te ontwerpen die voldoet aan alle kwaliteitsnormen voor fietsverkeer. De timing van de realisatie is op dit moment moeilijk te bepalen. Er zal eerst moeten gekeken worden of er grondverwervingen noodzakelijk zijn. Vermoedelijk zal ten vroegste in  2022 de eerste spade de grond ingaan.
 

Ontwerpplan fietssnelweg Goede Luchtwijk tot Oude Merchtemsebaan
 
Het gaat hier om een belangrijke ontbrekende verbinding van 300 meter langs de sporen. Dit stuk  zal de bestaande weg in de Goede Luchtwijk verbinden met de recent gerealiseerde fietssnelweg aan de Oude Merchtemsebaan. Ook hier is de timing van de realisatie op dit moment moeilijk te bepalen. Infrabel is een studie gestart om de overwegen Oude Merchtemsebaan en I. Crockaertstraat te vervangen door een brug.

Lees verder onder de foto.

Het plan van de al afgewerkte en nog af te werken fasen van fietssnelweg F212.

“Fietssnelwegen bieden gebruikers de nodige 7-mijlslaarzen om verplaatsingen over langere afstand met de fiets te kunnen doen binnen een concurrentiele tijdspanne als met de auto. Voor verplaatsingen van Asse naar Brussel is al bewezen dat men tijdens de ochtendspits vaak sneller is via de F212 dan via de gewestweg, in niet-coronatijden welteverstaan. We zijn blij dat de gemeente Asse een beroep doet op onze subsidies en met de studies een eerste stap zet richting nieuwe realisaties”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Voor de bouw van de route kan de gemeente Asse een beroep doen op het Fietsfonds: de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest subsidiëren elk 50 procent van de studiekosten en de fietsgerelateerde aanlegkosten. De realisatie van de fietssnelweg F212 is een samenwerking tussen de gemeente Asse, de provincie Vlaams-Brabant, Infrabel, Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse overheid en het Brussels Gewest.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk