Woningen in plaats van Florahallen ten vroegste in 2019 (+ video)

De toekomst van de Florahallen in Aalst werd al enkele jaren terug bepaald, maar door een beslissing van de gemeenteraad wordt nu een nieuwe stap gezet naar de woonzorgsite die er gaat gebouwd worden. Er komt een ontwerper voor RUP Woonzorgwijk Mijlbeek en RUP Zwembadpark.

Op de gemeenteraad werd het bestek goedgekeurd om deze aan te stellen voor de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen binnen masterplan “Omgeving Albrechtlaan”.

In een eerste fase gaat het over de opmaak van twee plannen: RUP Woonzorgwijk Mijlbeek en RUP Zwembadpark. De aanstelling van een ontwerper vormt zo een volgende stap in de ontwikkeling van het gebied rond de Albrechtlaan.

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “Dit hadden we aan het begin van de legislatuur al gezegd, ik vind het belangrijk om nu deze stappen te zetten zodat binnen een aantal jaar een belangrijke verfraaiing en grondige vernieuwing van dit stadsdeel kan doorgevoerd worden.”

“Door de opmaak van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) krijgen een aantal locaties een nieuwe bestemming. Zo zal bijvoorbeeld het huidige BPA Bergemeersen omgezet worden naar een RUP dat ervoor zal zorgen dat onder meer de Flora-site kan omgevormd worden naar een woonwijk waar wonen en zorg hand in hand gaan. Verschillende vernieuwende concepten zoals een ‘zorghotel’ en een ‘zorgpark’ werden samen met ondernemers uit de sector en buurtbewoners uitgewerkt”, vult de schepen nog verder aan.

Naast de ontwikkeling van de Florasite en de renovatie en uitbreiding van het zwembad, maakt ook een nieuw ontwerp voor de Albrechtlaan deel uit van deze opdracht. Het is de bedoeling om deze ruimtelijke uitvoeringsplannen klaar te hebben in de loop van 2017.

In een latere fase kan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de ondernemerszone Albrechtlaan en voor de Hoge Vesten aan bod komen.