Nog geen prins 2016 en nu al kandidaat 2017

Chris Boone is kandidaat prins Carnaval Aalst 2017.

Op de facebookgroep motiveert hij zijn kandidatuur. “Omda’k Oilsjt en d’ Ajoinen zoei geren zing, stoon’ek der vedrom in zeiventing!”.

Boone was al prins Carnaval in 2010. Muzikaal kan hij alvast uit de voeten.