Column Boontjes weer gepubliceerd

Het Louis Paul Boongenootschap neemt de uitgave Boontjes over van Houtekiet. Op die manier worden de columns van Louis Paul Boon alsnog uitgegeven.

Na elf jaar stilte hervat het Louis Paul Boon Genootschap de uitgave van de Boontjes, de columns van Louis Paul Boon, die vanaf 1959 in het dagblad Vooruit in Gent verschenen.

Eerder verschenen acht delen (1959-1967) bij Uitgeverij Houtekiet in Antwerpen, maar deze uitgavereeks werd in 2003 gestopt wegens financiële problemen.

De Boontjes vormen een oeverloze rivier van tegen de 6.000 bladzijden, door de literatuurwetenschappers ook wel als een traditionele roman fleuve aangeduid.

Boon laat er zijn leven en werk in een gestage stroom meanderen in dagelijkse overpeinzingen.

Het Boon Genootschap neemt de uitgave op zich omdat de Boontjes, na publicatie in dagblad Vooruit, het enige nog nooit uitgebrachte volumineuze deel van Boons oeuvre vormen. Ze behoren absoluut tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.

De voortzetting van de reeks is op volstrekt identieke wijze als de voorgaande acht delen bij Houtekiet. In opdracht van het Genootschap brengen Uitgever Roelants v/h de Oude Mol te Nijmegen en de Stichting Isengrimus jaarlijks een band uit met verantwoording onder leiding van Jos Muyres, Boonkenner en universitair docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.