Hans Bonte wil sneller en strenger beleid tegen terrorisme

Hans Bonte, burgemeester in Vilvoorde, dringt al jaren aan op een stevig beleid om religieus extremisme terug te dringen. Hij vraagt de regering opnieuw met aandrang om de gedane beloftes sneller en stringenter uit te voeren.

Bonte vindt ook dat het veiligheidsbeleid in ons land veel te versnipperd is. Zo wijst hij op de opdeling van de Brusselse politie in zes verschillende politiezones. Bonte beveelt aan om geradicaliseerde jongeren veel systematischer op te volgen.