Gemeente ondertekent SAVE-charter: “Willen verkeer veiliger maken voor iedereen”

Grimbergen wil een veilige gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt en zich verplaatst. Met de uitrol van het mobiliteitsplan brengt Grimbergen deze ambitie in de realiteit. Het gemeentebestuur bevestigt dit engagement door de ondertekening van het SAVE-charter Steden & Gemeenten.

Op 14 november ondertekende het Grimbergse gemeentebestuur het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw (OVK). OVK-SAVE vzw is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die hun kind hebben verloren in het verkeer.

“Grimbergen zet in op een mobiliteitsplan waar de voetganger en fietser centraal staan”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Door onder meer de aanleg van fietszones, de uitbreiding van zones 30, de aanpassing van de weginfrastructuur en signalisatie aan scholen, willen we het verkeer veiliger maken voor iedereen. In het kader van het Kopenhagenplan zullen we ook onze fietspaden verbeteren. De ondertekening van het SAVE-charter is het duidelijke bewijs dat we het menen met verkeersveiligheid en ongevallen ten alle kosten willen vermijden.”

Door het SAVE-charter te ondertekenen, engageert Grimbergen zich ertoe om mee te werken aan de zeven doelstellingen van het Charter. De gemeente wordt hieronder ondersteund door de SAVE- coördinator van OVK.

“Samen gaan we na welke concrete acties er kunnen genomen worden om de verkeerveiligheid, en dan vooral bij jongeren, te verbeteren. Het kan dan onder andere gaan over aanpassingen aan de weginfrastructuur en aan kruispunten”, vult schepen van Wegen en Water Kirsten Hoefs (CD&V) aan.

“We zullen ook inzetten op handhaving door politie en gemeenschapswachten. Indien Grimbergen na een jaar (of meer) heeft bewezen dat ze de verkeersveiligheid effectief verbeterd heeft, dan ontvangen we het SAVE-label”, besluit burgemeester Bart Laeremans.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise