Straatverlichting gaat ‘s nachts uit in Asse en dus worden buurtpreventiegroepen belangrijker

Ook in de gemeente Asse ging begin december voor het eerst de openbare verlichting uit tussen 23 en 5 uur. Om extra ogen in het donker te hebben, maken heel wat inwoners zich nu lid van de Whatsapp Buurtpreventiegroepen.

Heel wat gemeenten in onze regio doven ondertussen ‘s nachts de straatverlichting tussen 23 en 5 uur. Dat zal de komende maanden elke dag gebeuren tijdens de zogenaamde energieloze nachten. Enkel op vrijdag- en zaterdagnacht zal de straatverlichting blijven branden. Het is een van die energiebesparingsmaatregelen die de gemeenten nemen. Het doven heeft niet alleen een gunstig effect op de financiën, maar ook op het milieu door minder lichtvervuiling.

De gemeente Asse had reeds eerder beslist om tegen 2030 alle openbare verlichting om te bouwen naar energiezuinige ledverlichting. Asse telt momenteel 5.271 verlichtingstoestellen. Hiervan was einde december 2021 32,5 procent uitgerust met led, ondertussen is dat al opgelopen tot veertig procent. Een vijfde van die toestellen is interactief waardoor de verlichting ook apart gedimd kan worden. Dat werd al toegepast in enkele straten maar ook hier zal de verlichting nu ‘s nachts ook helemaal gedoofd worden. 

Heel wat inwoners hebben nu de vrees dat het doven van de verlichting de deur zal openzetten voor inbrekers. “De ervaring van andere gemeenten zonder straatverlichting leert ons echter dat automobilisten trager rijden wanneer de wegen niet verlicht zijn en dat tegenliggers beter zichtbaar zijn. Inbrekers vallen beter op wanneer ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn. In elk geval zullen we in samenwerking met de lokale politie de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen”, laat de gemeente Asse weten.

Ondertussen roepen enkele beheerders van de WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Asse de inwoners op om lid te worden. “Via zo’n groep kunnen bewoners een oogje in het zeil houden in hun buurt of wijk. Door samen met de politiediensten alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent worden opgetreden”, staat te lezen op de gemeentelijke website.

Er zijn al 22 WhatsApp Buurtpreventiegroepen actief verspreid over groot-Asse. In totaal zijn er al 1.306 inwoners lid van. “We merken dat er de laatste weken meer inwoners zich aansluiten. Sommige beheerders hebben dan ook onlangs nog eens een oproep gedaan om lid te worden van een Buurtpreventiegroep in de buurt. Zo zijn de groepen al actief op een groot deel van het grondgebied van Asse”, klinkt het bij politiezone AMOW.

De groepen werken ook steeds op dezelfde manier. “Bij een verdachte situatie bel je onmiddellijk het noodnummer 101. Wie niet zeker is, kan eerst een berichtje sturen in de groep om na te gaan of de situatie effectief verdacht is en spreek dan af om de 101 te bellen. Maak, indien mogelijk, een foto en voeg wat tekst als extra informatie bij de foto toe. Dus altijd eerst signaleren, dan pas alarmeren en indien het veilig kan, reageren.”

Wie meer informatie wil over of zich wil inschrijven bij een WhatsApp Buurtinformatienetwerk kan hier terecht: https://www.asse.be/whatsapp-buurtpreventiegroep. Door de grote interesse kan het wel even duren voor de beheerders alle aanvragen verwerkt hebben.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk