Jean-Paul en Nick pakken uit met “Diksjoneir van ’t Oppèks”

Nadat ze vorig jaar, met succes, een boek uitbrachten met dialectgedichten van Jean-Paul Van der Elst en tekeningen van Nick Van Bever komen ze dit jaar met een nieuw boek voor de feestdagen: een ‘diksjoneir’ van het Opwijks! Jean-Paul verzamelde zo’n 300 woorden en uitdrukkingen die in het Opwijkse dialect courant gebruikt worden. De bedoeling was niet àlle dialectwoorden op te lijsten, dat zou onbegonnen werk zijn. Nick zorgde voor meer dan 40 grappige tekeningen die een woord of uitdrukking verbeelden.

“Ons dialect komt in de verdrukking door het oprukken van een soort ‘tussentaal’, doorspekt met Engelse en Franse woorden,” zegt Jean-Paul die al jaren met dialect aan de slag is en ondertussen zo’n 200 gedichtjes in het dialect heeft geschreven. Elk weekend zet hij een filmpje met zo’n gedicht op sociale media. Enkele voorbeelden: “Hij plougt mij altijd, ’t es ne echten tempteerstok” of “Wa es da jong, ge stoid vol verrout.”

Nick is ondertussen zeer bedreven in het tekenen met digitale middelen. “Ik gebruik geen papier of verf maar teken op een tablet. Ook het inkleuren gebeurt digitaal”, aldus Nick. Het resultaat zijn krachtige, kleurrijke karikaturen die de Opwijkse uitdrukkingen op grappige wijze illustreren.

“Oppèk, gedichtekes en tiëkeningskes” was vorig jaar een echt succes. Onder meer omdat de personeelsleden van de gemeente Opwijk en van Opcura het boekje als kerscadeau kregen. “We hopen ook dit jaar op veel belangstelling van de Opwijkenaren, in Opwijk en daarbuiten. De eerste resultaten van de verkoop via Facebook laten in elk geval al het beste vermoeden”.

Je kan het boek kopen door 10 euro (met vermelding van uw naam en adres) te storten op rekening BE10 7995 0584 5504 van Jean-Paul Van der Elst. Je kan ook contact opnemen met de auteurs (Jean-Paul 0485 75.74.78, Nick 0498 66.37.50) of via Facebook. Het boek zou ook in bepaalde cafés en boekhandels aangeboden worden. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk