Vilvoorde bereidt komst voor van 124 vluchtelingen

Vilvoorde bereidt zich voor op de opvang van 124 vluchtelingen in een tijdelijk noodopvangcentrum op de Asiat-site in het centrum van de stad.

De mensen zijn vooral afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan. De eerste vluchtelingen worden in Vilvoorde verwacht op 2 oktober.

Het Vilvoords stadsbestuur wil deze opvang zo goed mogelijk organiseren. Er waren al twee overlegvergaderingen met het Rode Kruis en Fedasil, volgende week is er een derde vergadering.

Het Rode Kruis is belast met de organisatie en uitbating van het centrum en is hiervoor momenteel volop op zoek naar nieuwe medewerkers.

In afwachting van de aanduiding van een centrumverantwoordelijke door het Rode Kruis coördineert de dienst gelijke kansen van de stad de voorbereidingen.

Het stadsbestuur volgt de oproep van de Vlaamse overheid om zo snel mogelijk werk te maken van de integratie van erkende politieke vluchtelingen.

De diverse stadsdiensten, het Vilvoords OCMW, de politiezone VIMA en andere externe partners werken daaraan mee. Zo wordt nagegaan op welke manier er snel inburgeringstrajecten, Nederlandse taallessen en aangepast onderwijs kunnen aangeboden worden aan de nieuwkomers.

‘Het stadsbestuur verheugt zich in de massale positieve reacties van burgers, organisaties en geloofsgemeenschappen om mee te werken aan het opvangen van de groep vluchtelingen’, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

‘Het is hartverwarmend dat heel wat spontane initiatieven en suggesties ontstaan in reactie op deze humanitaire vraag. We staan voor de grote uitdaging om één en ander op een goede manier te coördineren. Zo is het momenteel niet aangewezen om reeds goederen of kledij in te zamelen.’

Organisaties of personen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de opvang van vluchtelingen kunnen, in afwachting van duidelijkheid wie de Rode Kruis-verantwoordelijke wordt voor Vilvoorde, zich wenden tot de dienst gelijke kansen van de stad, tel. 02 255 79 30, lieve.o@vilvoorde.be.

Het stadsbestuur en het Rode Kruis plannen alvast op 10 oktober een opendeurdag in het opvangcentrum waar iedereen welkom is.