AZ Jan Portaels plant orgaandonatie-boompje in ziekenhuistuin

België was afgelopen zaterdag gastland van de Europese Dag voor Orgaandonatie. Ook het AZ Jan Portaels Vilvoorde deed mee door een boompje aan te planten in de ziekenhuistuin. Vooral een symbolische actie waarmee het ziekenhuis het publiek wil aan zetten om zich te registreren als orgaandonor.

‘Iedere overleden Belg die zijn laatste woonplaats had in België en iedere overledene die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven en die bij leven geen expliciet verzet heeft aangetekend, is – sinds de wet van 1986 in België –  een kandidaat voor donatie van organen’, zegt Kenneth Coenye, hoofdarts van het AZ Jan Portaels.

‘Toch is er in de praktijk een groot tekort aan ‘edele’ organen, dat zijn levensnoodzakelijke organen zoals het hart, de longen, de lever en de nieren. Ook al is het wettelijk niet verplicht, gaan ziekenhuizen steeds de toestemming vragen van familieleden alvorens tot het wegnemen van donororganen over te gaan.’

‘Om dit te vermijden kan iedereen proactief een wilsverklaring tekenen bij de dienst Bevolking van zijn gemeente, waarmee hij zich uitdrukkelijk als donor registreert. Daar willen wij als ziekenhuis de aandacht op vestigen.’

Formulieren in ziekenhuis

Om de weg te vergemakkelijken stelt het ziekenhuis aan het onthaal folders ter beschikking die het inschrijvingsformulier bevatten waarmee je je expliciete wilsverklaring bij de gemeente kan indienen. Er wordt ook verwezen naar de site www.beldonor.be.

Orgaantransplantatie in AZ Jan Portaels

Ook vanuit het AZ Jan Portaels worden regelmatig donoren aangemeld bij Eurotransplant, het Europees organisme dat zich bezighoudt met de verdeling van donororganen. ‘Wij zullen kandidaat-donoren altijd zorgvuldig selecteren en hun families of nabestaanden actief betrekken bij de beslissing om al dan niet organen af te staan’, aldus Dr. Helmut Molzahn.

‘Elk orgaan dat wordt weggenomen, of het nu een hart is, een nier of een stukje bot, zal de ontvanger de kans geven om gezonder of zonder belemmeringen verder te leven. Op zich maakt die wetenschap het overlijden van een dierbare een stuk draaglijker voor wie achterblijft.’

Foto: hoofdarts Dr. Coenye, intensivisten Dr. Lerouge en Dr. Molzahn en zorgdirecteur Sabine Van de Pol in actie.