Extra schoolbanken in het St.Jozefsinstituut in Ternat

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts € 1.620.000 investeert in het St.Jozefsinstituut van Ternat.

Deze investering in onze gemeente kadert in het ‘Masterplan scholenbouw 2.0’ van Ben Weyts waarbij de komende twee jaar voor bijna € 157 miljoen in scholenbouw over heel Vlaanderen geïnvesteerd wordt. “We zetten de inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek.” zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode.

“Heel wat steden en gemeenten worstelen met een veranderende demografie. De nood aan bijkomende schoolcapaciteit vormt daarbij een grote uitdaging.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland