Veilig terug naar school in Ternat

Het gemeentebestuur van Ternat zet extra in op een veilige start van het schooljaar. Burgemeester Michel Vanderhasselt: “De start van het schooljaar is altijd wat zoeken, zeker in deze coronatijden. In elke schoolomgeving zal de politie aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Zelfs onze korpschef doet mee. Ook de komende dagen is er verhoogd toezicht. We raden de (groot)ouders en leerlingen van het secundair ook aan om in de schoolomgeving bij de start en het einde van de school om voldoende afstand te bewaren en een mondneusmasker te dragen.”

Schepen van onderwijs Christiane Servranckx: “Met provinciale subsidies plaatsten we in De Kiem Wambeek een overdekte fietsenstalling. Voor De Kiem Lombeek starten we ook een dossier op. Op het volgende scholenoverleg informeren we ook de andere scholen over deze mogelijkheden.”

Schepen van openbare werken Jozef Borremans: “Bij openbare werken hebben we een tandje bijgestoken om alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Alle zebrapaden werden herschilderd, kleine werkjes werden uitgevoerd zoals het verbeteren van het voetwegje aan het sportcentrum en extra groenonderhoud. De werf aan de scholen op de Statiestraat werd zo snel mogelijk afgewerkt. Aan het fietspad op de Sluisvijverstraat zijn kleine herstellingswerken bezig in afwachting van de volledige heraanleg binnen een tweetal jaar. Ook op andere plaatsen gebeuren er binnenkort kleine verbeteringen, zoals het fietspad op de Weverstraat.”

Schepen van mobiliteit Gunter Desmet: “In alle schoolomgevingen wordt tijdelijk extra signalisatie aangebracht om rond de zone 30 te sensibiliseren. Tot slot worden de Spoorwegbaan en de Asbaan omgevormd tot fietsstraat. De Asbaan en de Spoorwegbaan liggen op het tracé van de Vlaamse fietssnelweg F2. Het gaat om een proefopstelling die na zes maanden geëvalueerd wordt.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland