NIEUWE UPDATE : Lijstvorming Open VLD moet opnieuw

Ternat blijft een roerige gemeente op politiek vlak. Nadat Open VLD aankondigde op eigenkracht naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken en Angelo Van Wilderen aanstelde als lijsttrekker, dienden een aantal partijleden een klacht in tegen de samenstelling van de lijst. Er moet nu een nieuwe stemming komen over de lijstsamenstelling.

Van Wilderen kwam twee jaar geleden over van CD&V naar Open VLD. Op 15 februari stemden de leden van de partij, die intussen beslist had alleen op te komen, over de samenstelling van de lijst. Angelo Van Wilderen kreeg de eerste plaats toegewezen. Een aantal misnoegde partijleden dienden een klacht in bij de statutaire commissie van de partij en haalden hun gram: de stemming werd ongeldig verklaard en moet nu overgedaan worden.

Van Wilderen is zeer verbaasd over de gebeurtenissen. Hij is van oordeel dat onderlinge twisten nefast zijn voor de partij en kijkt in de richting van het plaatselijke bestuur van Open VLD om een uitweg uit de intriges te vinden.

Hij is bijzonder verbaasd over het ontvankelijk verklaren van een klacht die niet ondertekend is en mede ingediend onder de naam van mensen die van zo’n klacht geen weet hebben. “Er staat trouwens ook in dat mij persoonlijk niets ten laste kan worden gelegd. Wat mij nog meer verbaasd is dat in de klacht bij de statutaire commissie ook de vraag staat om Open VLD niet apart te laten opkomen. Maar de commissie is daar niet op ingegaan. Nu spreekt Rutger Belsack van het ‘opbouwen van een liberaal project’. Een merkwaardige en weinig geloofwaardige kronkel!”

Ondertussen lijkt het politieke landschap in Ternat meer versnipperd dan ooit en gonst het van de geruchten en tegengeruchten.

Rutger Belsack (momenteel eerste schepen in Ternat): “Wat gebeurde er toen de lijsttrekker moest aangeduid worden? Op die vergadering verscheen plots een nieuw samengesteld bestuur ten tonele. Hetgeen niet toevallig leidde tot de aanstelling van ex-CDV’er Angelo Van Wilderen tot aanvoerder van de liberale lijst. Weinig geloofwaardig als men zich als Open Vld aan de kiezer wil presenteren. Deze gang van zaken werd bijgevolg voorgelegd aan de hogere instanties van de liberale partij. Daar werd brandhout gemaakt van zowel de wijze waarop dit ‘bestuur’ werd samengesteld als de aanduiding van Van Wilderen als lijsttrekker”.

Wij hebben nu beide partijen aan het woord gelaten en sluiten hier de polemiek, tenzij er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland