Ambtenaar verrijkte zichzelf met belastingsgeld

De gemeente Ternat vraagt een extern onderzoek aan naar fraude op het gemeentehuis. Een ambtenaar zou de gemeente hebben opgelicht om zichzelf te verrijken.

Het gerucht deed al langer de rond dat een ambtenaar, die intussen niet meer in Ternat werkt, zou gefoefeld hebben met belastingsgeld. Om daar meer tekst en uitleg bij te krijgen, stelde gemeenteraadslid Gunther Desmet (CD&V en Volks) op de gemeenteraad voor om een forensische audit te laten uitvoeren.

Het gaat om een ambtenaar die zich bezig hield met de dossiers rond de renovatie van de sportsite. De man was tussenpersoon tussen intercommunale Farys, verantwoordelijk voor het beheer van het zwembad, en de gemeente. Bij de facturen van Farys zou hij telkens aanpassingen hebben gedaan zodat hij ook zijn graantje kon meepikken. Verder zou de man materiaal van de gemeente gestolen hebben om zijn eigen woning mee te renoveren.

Toen de gemeente Ternat naar de intecommunale stapte om de fouten op de facturen aan te kaarten, kwam de fraude aan het licht. Op dat moment had de ambtenaar zelf al ontslag genomen.

De gemeentesecretaris diende een klacht in bij het parket, waarna er een onderzoek startte. Uiteindelijk zou de man alles opgebiecht en terugbetaald hebben. De gemeente stelde zich echter geen burgerlijke partij, waardoor er geen strafvordering volgde.

Volgens gemeenteraadslid Gunther Desmet (CD&V en Volks) kon Ternat de fraude vermijden door het verplichte intern controlesysteem op te starten. “De gemeente heeft dat systeem nog steeds niet ter beschikking, terwijl het al jaren verplicht is. Audit Vlaanderen haalde eerder al aan dat het ontbreken van zo’n interne controle effectief een probleem vormt voor Ternat”, zegt Desmet.

Verder betreurt CD&V en Volks dat het schepencollege de gemeenteraad nooit op de hoogte bracht van het fraudedossier. “Het gaat hier duidelijk om een gebrek aan transparantie. Als er gefoefeld werd met belastingsgeld, moet de burger dat weten. We hebben het gevoel dat de meerderheid dit potje toegedekt wil houden.”

Het voorstel van Desmet om een externe audit te laten uitvoeren werd goedgekeurd. Zijn voorstel naar de gemeente toe om zich alsnog burgerlijke partij te stellen, haalde geen meerderheid.

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland