Eerste steen en ballonnen voor De Brug en Sint-Angela (+ foto's)

In Ternat werd vanmiddag de eerste steen gelegd van de nieuwe schoolgebouwen van De Brug en Sint-Angela.

De Brug, waarvan de 517 kleuters en leerlingen momenteel verspreid zijn over drie plaatsen, krijgt een volledig nieuwe basisschool op Ă©Ă©n site op het vroegere voetbalveld langs de Statiestraat. Het perceel is eigendom van de Broeders van de Christelijke Scholen die het aan het schoolbestuur, de vzw KBSOT (Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat), in erfpacht hebben gegeven.

De bouw omvat 28 leslokalen voor de kleuters en het lager, plus lokalen voor sanitair, directie, secretariaat, een leraarslokaal, een EHBO-lokaal, stookruimte, kleuterturnzaal en bergingen. Er komt ook een polyvalente zaal die onder meer als eetzaal zal worden gebruikt.

Op het perceel komen twee speelplaatsen plus een fietsenstalling. De gemeente zal een kiss & ride-zone aanleggen, de overige beschikbare ruimte wordt als parking ingericht.

Op de site van Sint-Angela, een middenschool met 553 leerlingen, komt er een nieuwbouw ter vervanging van het (grijze en verouderde) gebouw langs de Statiestraat dat op termijn wordt afgebroken.

Tegen de sporthal van de school wordt een gebouw opgericht met elf vaklokalen plus een nieuw sanitair blok. De ingang langs de Statiestraat wordt vervangen door een nieuwe ingang aan de Kouterweg, via de parking van de gemeentelijke sporthal. Daar komt ook de nieuwe fietsenberging voor 270 fietsen. De scheidingsmuur tussen de school en de gemeentelijke site wordt herbouwd.

Na de verhuis van de leerlingen van De Brug zal het gebouw langs de ’t Serclaesstraat voor Sint-Angela worden gerenoveerd en heringericht.

Na de werken zal elke school over een eigen site beschikken: De Brug op het voetbalveld, Sint-Angela met meer ruimte op de huidige locatie en Sint-Jozef in het bestaande complex, maar met beschikking over de lokalen die thans door De Brug worden gebruikt.

De investering voor beide projecten bedraagt 12 miljoen euro. Dat bedrag wordt voor driekwart gesubsidieerd door Agion. Het saldo en de financieringskost worden over een periode van dertig jaar afbetaald door het schoolbestuur. De bouwprojecten zijn een onderdeel van het bouwprogramma ‘Scholen van Morgen’ van de Vlaamse overheid in samenwerking met een private partner.

Volgens de huidige timing zou het bouwproject van Sint-Angela eind september 2016 klaar zijn. Op de oplevering van de nieuwe school van De Brug is het nog twee maand langer wachten.

Ook de leerlingen van De Brug en Sint-Angela worden actief betrokken in de bouwprojecten. In De Brug hadden de kinderen elk hun naam geschilderd op een steen en in Sint-Angela werden ballonnen opgelaten met de schoollogo’s en de tekst ‘wij bouwen’.

De bouwwerkzaamheden zijn ook te volgen op een speciale blog.

Sint-Angela bouwt: de ballonnenElf moderne praktijklokalen, een centraal sanitair blok, een ruime fietsstalling, een nieuwe hoofdingang, … kortom: Sint-Angela bouwt! De eerste steen werd gelegd en daar kwamen heel wat ballonnen (en een wedstrijd) bij kijken.

Posted by Sint-Angela Ternat on vrijdag 9 oktober 2015