Geurhinder door lekkende mazouttank in Borredam

In de Borredam in Ternat heeft de gemeentelijke milieuambtenaar vanmorgen een mazouttank laten leegpompen omdat die, meer dan waarschijnlijk, lekte.

De milieuambtenaar was opgebeld door een buurtbewoner die sinds gisteravond last had van een indringende mazoutgeur in zijn woning. Ook andere buren signaleerden geurhinder.

Milieuambtenaar Jurgen Thiebaut controleerde de zichtbare mazouttanks uit de buurt.

Een eerste tank, die al twee jaar buiten dienst was, maar nog niet was opgevuld met inert materiaal, bleek toch niet de oorzaak van de geurhinder. De eigenaar werd gecontacteerd en aangemaand om binnen de maand deze tank op te vullen.

Uiteindelijk bleek een andere buur gisteren haar tank te hebben laten controleren. Ze kreeg een oranje kaart, wat wil zeggen dat je tank eventueel nog 6 maanden kan gebruikt worden mits het uitvoeren van enkele herstellingen.

‘Al vlug bleek dat  er in de kelder van haar woning een enorme mazoutgeur hing’, aldus Thiebaut. ‘De controleur van deze tank werd terug opgeroepen om naar de tank nog eens te kijken.’

Thiebaut en de controleur vermoedden een lek in de oude tank en beslisten om deze onmiddellijk te laten ledigen en te vervangen door een noodtank.

De buiten gebruik gestelde tank zal worden opgevuld met zand of schuim. Er werd geen onmiddellijke schade waargenomen aan de bodem.

Omdat de bewoners en de controleur snel handelden en vlot meewerkten werd er geen proces-verbaal opgemaakt. Er werd geen schade vastgesteld.