Gemeente introduceert afvaleilanden voor propere kermis

Het centrum van Grimbergen transformeert van 11 tot en met 13 mei in een bruisende plek, met de eerste kermis van het jaar. Daarbij wordt een nieuwe standaard voor duurzaamheid en netheid gezet. Zo worden er als testproject afvaleilandjes ingevoerd, waar ter plaatse afval wordt gesorteerd in aparte vuilnisbakken voor pmd, papier & karton, gft en restafval.

Traditiegetrouw vindt de eerste kermis van het jaar tijdens het derde weekend van mei plaats. Dit jaar start het kermisseizoen in Grimbergen-Centrum echter een weekje vroeger: 11-13 mei. Daarna volgen Humbeek-Dorp en Strombeek-Bever (beide kermissen op 25-26 mei) en Beigem (15-17 juni).

“De kermissen beloven veel plezier en zijn plezant, zeker als de omgeving proper blijft”, zegt schepen van Feestelijkheden Trui Olbrechts (CD&V). “Samen kunnen we ervoor zorgen dat overvolle vuilnisbakken en straten bezaaid met afval ook tijdens de kermis tot het verleden behoren. Het lukt ons wel tijdens de kerstmarkt, we hopen dat dit ook tijdens de kermisweekends lukt.”

De oproep voor een nettere kermis wordt kracht bijgezet door schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Het gemeentebestuur neemt zijn voorbeeldfunctie serieus en zet, na de verduurzaming van de jaarlijkse kerstmarkt, nu ook in op duurzame kermissen. Een wijziging in de regelgeving spoort lokale besturen bovendien aan om ook etensresten voortaan te sorteren.”

“Dit jaar starten we daarom met een proefproject, waarbij we tijdens de meikermis in het centrum afvaleilandjes van vier fracties – restafval, pmd, papier & karton en gft – introduceren. Dit initiatief zal grondig worden geëvalueerd. Bedoeling is om vanaf volgend jaar ook de andere gemeentelijke kermissen op deze wijze te organiseren.”

“Bij het sorteren zal een onderscheid worden gemaakt tussen het afval van standhouders en dat van de kermisbezoekers. Dit scheiden van afvalstromen maakt het mogelijk om de oorsprong van het afval te kennen en bij te sturen waar nodig.”

“Wij kunnen dit echter niet alleen”, vertelt Lauwers. “De gemeente zorgt voor de nodige afvaleilandjes op enkele strategische plaatsen. Aan zowel de bezoekers alsook de standhouders vragen we om het afval correct te sorteren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise