Oevers Wasboordbeek in Wambeek worden hersteld

De provincie Vlaams-Brabant gaat de oevers van de Wasboordbeek, tussen de Doel- en Massestraat in ‪‎Ternat‬, herstellen om de hinder voor de omwonenden te beperken.

Ze maakt hiervoor gebruik van de toegangswegen voor de collectorwerken door Aquafin.

‘De oevers van het open gedeelte van de Wasboordbeek tussen de Doelstraat en de Massestraat in Ternat zijn aan herstelling toe’, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor waterlopen.

‘Maar omdat we daarvoor in de achtertuinen van de mensen moeten werken, hebben we een geschikte gelegenheid afgewacht. Die hebben we gevonden. We maken nu gebruik van de werfzone die Aquafin naast de waterloop heeft ingericht.’

Daarom heeft de provincie Vlaams-Brabant 48.000 euro vrijgemaakt.

‘De aannemer, die verschillende herstellingswerken uitvoert in het Denderbekken en het Benedenscheldebekken, kreeg de opdracht om de oevers van de Wasboordbeek te herstellen. Hij krijgt daarvoor 20 werkdagen de tijd, zodat de tuinen snel weer vrijgemaakt kunnen worden.’